ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ

ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ-ਕਲ੍ਹ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮਿਠਾਈ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ‘ਚ ਹੀ ਇਕ ਮਿਠਾਈ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਬਣਾਉਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਮੱਗਰੀ
ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ
100 ਗ੍ਰਾਮ ਮਾਵਾ (ਖੋਇਆ)
ਇਕ ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਮੈਦਾ
ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ
ਘਿਉ ਤਲਣ ਲਈ
ਚਾਸ਼ਨੀ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ
ਦੋ ਕੱਪ ਚੀਨੀ
ਦੋ ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਦੁੱਧ (ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ)
ਚਾਰ ਹਰੀ ਇਲਾਇਚੀ (ਪੀਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ)
ਦੋ ਕੱਪ ਪਾਣੀ
ਵਿਧੀ
ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
ਇਕ ਬਰਤਨ ‘ਚ ਮਾਵਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ‘ਚ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਮੈਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੁੰਨੋ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਦਾ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੈਦਾ ਸੁੱਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਿਰ ਗੁੰਨੋ।
ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੇੜੇ ਬਣਾ ਲਓ।
ਹੁਣ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਕੜਾਹੀ ‘ਚ ਘਿਓ ਗਰਮ ਕਰੋ।
ਘਿਓ ਗਰਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗੈਸ ਹੌਲੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਪੇੜਾ ਇਸ ‘ਚ ਪਾਓ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭੁੰਨੋ।
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟ ‘ਚ ਕੱਢ ਲਓ।
ਚਾਸ਼ਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
ਚਾਸ਼ਨੀ ਲਈ ਇਕ ਬਰਤਨ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ।
ਚੀਨੀ ਘੁਲਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕਾਓ।
ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਘੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੈਸ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਚਾਸ਼ਨੀ ਉਬਾਲੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਕਾਓ। ਹੁਣ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।
ਹੁਣ ਇਸ ‘ਚ ਪਿਸੀ ਹੋਈ ਇਲਾਇਚੀ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਪਾ ਦਿਓ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚਾਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।
ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਤਿਆਰ ਹਨ।