B Colombia Epaper 24 Dec, 30 Dec 2015

http://issuu.com/mehramedia/docs/bc_20e6b041497f94

The Contact Epaper 22 Dec, 28 Dec 2015

http://issuu.com/mehramedia/docs/the_contact_311ea85d9fa7e0

California Epaper 23 Dec, 29 Dec 2015

http://issuu.com/mehramedia/docs/ca_cf91cdfbed67a5

NewYork Epaper 16 Dec, 22 Dec 2015

http://issuu.com/mehramedia/docs/ny_d4589223ac83d1

California Epaper 16 Dec, 22 Dec 2015

http://issuu.com/mehramedia/docs/ca_176c37a9f5829d

B Colombia Epaper 17 Dec, 23 Dec 2015

http://issuu.com/mehramedia/docs/bc_4803f249ba0bd0

Toronto Epaper 17 Dec, 23 Dec 2015

http://issuu.com/mehramedia/docs/toronto_faf07f76c0ecfe

The Contact Epaper 15 Dec, 21 Dec 2015

http://issuu.com/mehramedia/docs/the_contact_b70685d7d6566e

NewYork Epaper 16 Dec, 22 Dec 2015

http://issuu.com/mehramedia/docs/ny_d4589223ac83d1

Toronto Epaper 10 Dec , 16 Dec. 2015

http://issuu.com/mehramedia/docs/toronto_0aeb5a34811214