ਲੜੀਵਾਰ

ਲੜੀਵਾਰ

ਲੜੀਵਾਰ

ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ – 1439

ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੱਬੇ ਪੈਰੀਂ, ਰੇਂਗਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੈ,...

ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ – 1438

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵਾਕਈ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋ...

ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ – 1437

ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੱਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਧੁਰੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਤਾਲਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ...

ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ – 1436

ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੂਰੀ...

ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ – 1435

ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੈਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਦੇ? ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਝ...

ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ – 1434

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਐ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਕਿਓਂ ਚੜ੍ਹਦੈ? ਦਿਨ ਦੇ ਉਜਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨ੍ਹੇਰਾ ਕਿਓਂ ਪੱਸਰਦੈ? ਕੁਝ ਹੱਦ...

ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ – 1433

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਤੇਜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ...

ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ – 1432

ਹੈ ਗਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪੁੱਠਾ ਵਾਕ ਇਹ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ...

ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ – 1431

ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ...

ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ – 1430

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਛੂਹਣ, ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਪਦੀ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੌਜੂਦ...