B Colombia Epaper 30 March, 05 April 2017

https://issuu.com/mehramedia/docs/bc_6032f295d634a7

Toronto Epaper 21 Nov , 28 Nov 2018

https://issuu.com/mehramedia/docs/to_6a50f9c4c847ca

NewYork Epaper 05 June , 11 June, 2019

https://issuu.com/mehramedia/docs/ny__c961f6b0a0029a

California Epaper 29 June, 5 July 2016

https://issuu.com/mehramedia/docs/ca_0ba2f18fa31bf9

B Colombia Epaper 02 Feb, 08 Feb 2017

https://issuu.com/mehramedia/docs/bc_2255660b071e81

The Contact Epaper 23 Jan, 29 Jan,2018

https://issuu.com/mehramedia/docs/the_contact_a8ccf9499c6bb6

B Colombia Epaper 14 May , 20 May, 2020

https://issuu.com/mehramedia/docs/bc_1387