ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ

ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ

ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ – 1371

ਆਪਣੀ ਇਹ ਲਿਖਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਮਿਆਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਾ...

ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ – 1447

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਆਹਿਸਤਾ-ਆਹਿਸਤਾ ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ...

ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ – 1362

ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸਭ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ...

ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ – 1369

ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ। ਜੰਗਲੀ...

ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ – 1399

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੜਸਵਾਰ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ...

ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ! 858

ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੱਬੀ ਪਈ ਹੋਵੇ,...

ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ! 867

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ? ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਓਨਾ...

ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ – 1387

ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ: ਦਰਖ਼ਤ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦੈ, ਉਹ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਦੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਿੰਮੋਝੂਣੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਇੱਕ...

ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ – 1432

ਹੈ ਗਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪੁੱਠਾ ਵਾਕ ਇਹ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ...

ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ – 1409

ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭੈਅ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ...