ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਆਪਣੀ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ?

ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਸੰਭੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ (How to Increase Sexual Power)? ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦਿਲ (Low Libido)? ਸਾਥੀ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹੱਥ (Premature Ejaculation or Erectile Dysfunction)? ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ (P. Enlargement)? ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿੰਝ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ (Low Sperm Count)? ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੀਰਯ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ (Night Fall), ਪੇਸ਼ਾਬ ‘ਚ ਵੀਰਯ ਦਾ ਆਉਣਾ (Dhat), ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਰਨ ਆਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ (Sex Weakness Due to Diabetes), ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਜੋੜੇਗਾ ਹੱਥ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਆਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਹੈ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ Fit ਹੈ ਉਹੀ Hit ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਟਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਹਿਨੋ
ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ
ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ
ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਲਓ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਿਆ ਤੇ ਖੱਟੇ ਦਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਹੇਜ਼
ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਘੱਟ
ਧੁੱਪ ‘ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਤਾਓ
ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੋ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਖੁਰਾਕ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਅਨਾਰ, ਚੁਕੰਦਰ ਤੇ ਗਾਜਰ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਓ
ਲਸਣ ਦੀ ਤੁਰੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ
ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਹਰੇ ਸਲਾਦ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਓ
ਲੇਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਬੀ, ਭਿੰਡੀ, ਜਿਮੀਕੰਦ, ਕਟਹਲ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ
ਕੇਲੇ, ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇਟ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ
ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ।
ਦੇਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਹਾਏ ਤੌਬਾ-ਤੌਬਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੰ. 1 ਸੈਕਸੋਲਾਜਿਸਟ ਸ਼ਰਮਣ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ (Customized Medicine As Per Customers Requirements), ਜਿਸ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ (Ayurvedic Medicine, No Side Effects, Assured Results)। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ।