ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਮਰਦਾਂ ‘ਚ ਫ਼ਸੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 780 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਦ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ … ਜੇ ਕੁੱਝ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ Sexual Performance ਦੀ ਕਮੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ Performance ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਸਭ ‘ਚ ਹੈ। Sexual Performance ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੋ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ … ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜਾਗੋ ਓਦੋਂ ਸਵੇਰਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ Sexual Performance ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ Sexual Performance ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਚੰਗਾ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨ ਕਈ ਫ਼ਾਇਦੇ
Feeling Good ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲਿਆਵੇ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ, Immune System ਬਣਾਏ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੰਭੋਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੈ, ਦਿਲ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ, ਤਨਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ, ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੱਖੇ ਦਰੁਸਤ, ਲਿਆਵੇ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ, ਰੱਖੇ ਫ਼ਿੱਟ।
ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਥਮੈਥੁਨ (Masturbaiton) ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਸਥਮੈਥੁਨ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ
Sexual ਤਨਾਅ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਭੋਗ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਰੇ ਮਦਦ, ਨੀਂਦ ਵਧੀਆ ਲਿਆਏ, ਸਪਨਦੋਸ਼ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ, ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਰੀਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ Performance ਨੂੰ ਵਧੀਆ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ Sexual Performance ‘ਚ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ:
ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਿਆ ਖੱਟਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਘੱਟ, ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਲਓ, ਟਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਹਿਨੋ, ਸ਼ਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜੰਕ ਫ਼ੂਡ (ਪੀਜ਼ਾ, ਬਰਗਰ, ਆਦਿ) ਨਾ ਖਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਅਨਾਰਾਂ, ਚੁਕੰਦਰਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਓ, ਲਸਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਡਾਰਕ ਚੌਕਲੇਟ ਖਾਓਮ ਭਿੰਡੀ, ਅਰਬੀ, ਕਟਹਲ ਵਰਗੀਆਂ ਲੇਸਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ‘ਚ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਹਰੇ ਸਲਾਦ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਓ, ਜੇਕਰ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਨ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਧੁੱਪ ਹੇਠ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਤਾਓ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋਗੇ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਚੰਗੀ ਬੈੱਡਰੂਮ Performance।
ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ Sex ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ Physical Performance ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 85 ਦੀ, ਇਹ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੌਬਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ Low Sexual Performance ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੰਨ ਸੈਕਸੌਲੋਜਿਸਟ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਦਵਾਖ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਹਕੀਮ KSB ਨਾਲ 1-416-992-5489 ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਲੱਖਾਂ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਹਨ। ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਦਵਾਖ਼ਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ Performance ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਢਿੱਲਾਪਨ (Erectile Dysfunction), ਸ਼ੀਘਰਪਤਨ (Premature Ejaculation), ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਰਹਿਣਾ (Lack of Desire), ਨਿਲ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ (Low Sperm Count), ਧਾਤ (Dhaant), ਸਪਨਦੋਸ਼ (Night Fall), ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਕਮੀ (Penile Enlargement), ਸ਼ੂਗਰ (Diabetes), ਮੋਟਾਪਾ (Obesity), ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਵਧਣਾ (Weight Gain), ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ (Joint Pain), ਆਦਿ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ Phyiscal or Psycholoigcal Problems ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਫ਼ੈਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (Leukorrhea), ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਕਮੀ (Breast Enlargement), ਮਹਾਵਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਮੋਟਾਪਾ, ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਵਧਣਾ, ਗਠੀਆਂ-ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਸ਼ੂਗਰ, ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ‘ਚ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਦੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ 100% ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ। 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ 100% ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਮੁੜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਇੰਦਰੀ ਵਰਧਕ ਨੁਸਖ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 150 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣ।
surajvanshidawakhana.com