ਸੈਣੀ ਸਿੱਖ ਗਹੂਣੀਆ ਲੜਕੀ, 1993 ਬੌਰਨ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 7 ਇੰਚ, M.Sc. Chemistry, B.Ed., ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੜਕੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਭਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-416-456-0401 ਜਾਂ 1-647-657-5530 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

***1538***

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਗਰੇਵਾਲ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 36 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 4 ਇੰਚ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਲਈ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ/ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ, ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ (ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ) ਲੜਕੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਅਮੈਰੀਕਾ relocate ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-236-622-4496 ‘ਤੇ whatsapp ਜਾਂ +91-99157-10519 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

***1538***

 

ਟਾਂਕ ਕਸ਼ਤਰੀ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 34 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੰਮਪਲ, ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਅ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਈ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-647-400-3819 ਜਾਂ 1-647-290-4142 ਜਾਂ 1-416-824-5590 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

***1548***

ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 27 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ,LMIA  ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹੋਏ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੋਹਣਾ-ਸੁਨੱਖਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦੇ ਚਾਚਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ: singh141@hotmail.com ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 647-285-5148 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

***1538***

 

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 34 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 10 ਇੰਚ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਵੈਜ਼ੀਟੇਰੀਅਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ (ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ) ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-926-7701 ਜਾਂ 1-778-822-1059 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

***1538***

ਰਾਜਪੂਤ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 33 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 5 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ.ਆਰ., Master’s in Marketing Communication from Delhi, Marketing Head ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, innocently divorced ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-236-788-1909 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

***1538***

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸੰਧੂ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 27 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ, 8 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, study in architectural building engineering technology, working as senior estimator & real-estate professional, ਪੰਜਾਬਵਿਚ 28 ਏਕੜ ਜਮੀਨ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਲਈ ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਸਕਾਰੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 778-325-0016’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

***1538***

 

 

Jat Sikh family seeks a suitable match for their son, 28 yrs. old, 5’-11” tall, born and raised in Canada,very handsome, black belt Kungfu, B.Sc. Biology, Master’s in Nutrition, Doctor of Pharmacy UBC, non-drinker, non-smoker, family is well settled in Canada Since 1983. The girl should be from Jat Sikh family well educated, beautiful, professionally empoyed. Please send your biodata and recent pictures to: rsinghsurrey@gmail.com

***1547***

Jat Sikh family seeks a suitable match for their daughter, 29 yrs. old, 5’-8” tall, Engineering Graduate from Canadian University and working as a professional Engineer within reputed company. Boy should be born or raised in Canada and a well settled equally qualified professional. Contact: 1-403-828-7973 or email: acheema8811@gmail.com. only Jat Sikh families contact.

***1538***

Jat Sikh Gill family seeks a suitable match for their daughter, Canadian born, 34 yrs. old, 5’-6” tall, degree in Law, working with law firm, beautiful, family oriented. The boy should be born or raised in Canada, professionally educated and employed, well settled and from Jat Sikh family. Call : 1-604-834-7232 or 1-604-615-8088

***1537***

Jat Sikh Gill family seeks a suitable match for their son, 29 yrs. old, 5’-11” tall, Canadian born, well settled, Architect and doing Real Estate Business, handsome, family orietned. The girl should be Canadian citizen/PR, professionally educated. Call : 1-604-832-7232 or 1-604-615-8088

***1537***

Jat Sikh parents seek a suitable match for their son, 34 yrs. old, 6’-1” tall, Canadian born, B.Com, CPA, professionally employed as a consultant, handsome, aethletic from GTA .Girl should be Canadian born/PR, professionally qualified and family oriented from Canada. Girl on student visa/work parmit can also be consided. For more information please call: 1-647-768-7025.

***1538***

Jatt Sikh Dhaliwal, 33 Yrs old, 6’ tall, B.Tech (Electronics and Communications), PGDDM,law (professional).Multiple visa of USA, currently living in California. The girl should be USA citizen, education and family oriented.Call: 1-408-750-0413

***1537***

Baniyafamily seeks a suitable match for their son, 30 yrs. old, 5’-8″ tall Bachelors of Science in Information & Computer Technology from USA, Associates in Science & Arts from USA, Smart & Fit, Working as Technical Consulting Engineer at Cisco Systems, USA, family oriented. The girl should be  Non-Manglik, family oriented &preferrebly to be already  working in USA or Canada.family is well settled in USA. 2 elder sisters both married & well settled in Canada. Please send your biodata & recent picture to: shivani8100@gmail.com or call: 647-515-5185

*** 1538 ***

Suitable match for American citizen boy, 1981 born, 5′-11″ tall, Ad -dharmi, divorcee issueless, working as registered nurse (RN) in reputed hospital in Texas. The girl should be beautiful, family oriented & professional.Divorcee, H1B visa girl can be considered .Caste no bar.Please send your biodata&recent picture to: dr_surinder27757@ yahoo.co.in call/WhatsApp:+91-93632-45431 or +91-98142 93446

*** 1538 ***