ਜ਼ਿਆਦਾ PLorn Movies ਵੇਖਣ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ?

ਸੈੱਕਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰੀਰਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਸੈੱਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈੱਕਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ, ਸੈੱਕਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਦਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਓ, ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ Sex ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੈੱਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲਾਂ
1) Stress ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ Sex ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈੱਕਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Stress ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2) ਸੈੱਕਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਰਮ ਸੁੱਖ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸੈਕੰਡ ਤਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਰਮ ਸੁੱਖ 20 ਸੈਕੰਡ ਤਕ।
3) ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੈੱਕਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
4) ਅਸ਼ਲੀਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ (Porn Movies) ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ Damage ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ Drug … ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ Brian RMI Scanners ‘ਚ ਜਦੋਂ Porn Addicts ਅਤੇ Drugs Adidcts ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ Scan ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ Damaged ਸਨ।
5) ਅਸ਼ਲੀਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ (Porn Movies) ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ Metabolism ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਘਟਦੀ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਦੀ Sex ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
1) Stress / ਟੈਨਸ਼ਨ; 2) ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਲੈਣਾ; 3) ਟਾਈਟ ਕੱਪੜੇ; 4) ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ; 5) ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲੇ/ਖੱਟੇ ਦਾ ਸੇਵਨ; 6) ਸ਼ਰਾਬ/ਨਸ਼ਾ; 7) ਸ਼ਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 8) ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ੰੲਣ ੱੲਅਕਨੲਸਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਧੁੱਪ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਤਾਓ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੋ। ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਥੱਕੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਨਾਰਾਂ, ਚੁਕੰਦਰ ਅਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਓ। ਲਸਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲੀ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਹਰੇ ਸਲਾਦ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਓ। ਲੇਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਰਬੀ, ਭਿੰਡੀ, ਜਿਮੀਕੰਦ, ਕਟਹਲ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਕੇਲੇ, ਡਾਰਕ ਚੌਕਲੇਟ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ।
ਦੇਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 85 ਸਾਲ ਦੀ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਤੌਬਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੰਨ ਸੈੱਕਸੌਲੋਜਿਸਟ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਦਵਾਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਲੱਖਾਂ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਹਨ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਦੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ (Custoimzed Meidicne As Per Patients’ Reqiurements) ਜਿਸ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ (Ayurvedic Medicine, No Sde Effects, Assured Results) 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਦਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਦਵਾਖ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੂਗਰ, ਗਠੀਆ, ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਮੋਟਾਪਾ, ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਦ KSB ਨਾਲ 1-416-992-5489 ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਓ।
ਨੋਟ: ਇੰਦਰੀ ਵਰਧਕ ਨੁਸਖ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 150 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣ।
surajvanshidawakhana.com