ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ (Unsatisfied Marired Life) ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਬੈੱਡਰੂਮ ਲਾਈਫ਼ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਪਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਰਦ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲਾਈਫ਼ ਪਾਰਟਨਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਟੁਟਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ‘ਚ ਫ਼ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਾਅ ਭਰਿਆ ਲਾਈਫ਼ਸਟਾਈਲ, ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਨਸ਼ਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਿਆ ਅਤੇ ਖੱਟਾ ਖਾਣਾ, ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਆਦਿ, ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਸ਼ੂਗਰ, ਸਟੀਰੌਇਡ, ਟਾਈਟ ਕੱਪੜੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਬਚਪਨ ‘ਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹੋਸਟਲ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ।
ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਮਰਦ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ‘ਚ ਤਨਾਅ ਦੀ ਕਮੀ (Erectile Dysfunction), ਸ਼ੀਘਰਪਤਨ (Premature Ejaculation), ਇੱਛਾ ਦੀ ਕਮੀ (Lack of Deisre), ਨਪੁੰਸਕਤਾ (impotency), ਧਾਂਤ (Dhaant), ਸਪਨ ਦੋਸ਼ (Night Fall), ਨਿਲ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ (Low Sperm Count), ਵੀਰਜ ਦਾ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ (Sperm Quality), ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ (Penile Enlargement), ਸ਼ੂਗਰ (Diabetes), ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਵਧਣਾ (Weight Gain), ਮੋਟਾਪਾ (Weight Loss), ਗਠੀਆ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ (Joint Pain) ਆਦਿ।
ਔਰਤਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
ਔਰਗੈਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਗੁਪਤ ਅੰਗ ‘ਚ ਦਰਦ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਕਮੀ, ਸਫ਼ੈਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਸ ਹੋਣਾ, ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਵਧਣਾ, ਮੋਟਾਪਾ, ਗਠੀਆ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਸ਼ੂਗਰ, BP ਆਦਿ।
ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ
ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਠੀਕ। ਲੇਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਿੰਡੀ, ਅਰਬੀ, ਰਾਮਾ ਤੋਰੀ ਆਦਿ ਅਤੇ ਲਸਣ, ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ‘ਚ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਹਰੇ ਸਲਾਦ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਓ। ਅਨਾਰਾਂ, ਚੁਕੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਓ। ਡਾਰਕ ਚੌਕਲੇਟ ਖਾਓ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਓ। ਗੁੜ੍ਹ, ਸ਼ੱਕਰ, ਘਿਓ ਖਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਟਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਹਿਨੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਤਾਓ, ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਟੀਰੌਇਡਜ਼ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਘੱਟ), ਸ਼ਰਾਬ, ਸਿਗਰੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਕਰੋ।
ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ
ਆਯੁਰਵੈਦ ਰਾਹੀਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਇਫ਼ੈਕਟ ਦੇ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ‘ਚ ਬਣਾਈ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਦਵਾਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਹਕੀਮ KSB ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸੈੱਕਸ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ KSB ਨਾਲ 1-416-992-5489 ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਦਵਾਖ਼ਾਂਨੇ ਵਾਲੇ ਮੋਟਾਪਾ, ਸ਼ੂਗਰ, ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਵਧਣਾ, ਗਠੀਆ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਲਿਊਕੋਰੀਆ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟ: ਇੰਦਰੀ ਵਰਧਕ ਨੁਸਖ਼ਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 150 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾਲ ਭੁੱਲਣਾ।