ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਰਨ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ!

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਸੰਭੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ (How to Increase Sexual Power), ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦਿਲ (Low Libido), ਸਾਥੀ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥ (Premature Ejaculation or Erectile Dysfunction), ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ (Penile Enlargement), ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ (Low Sperm Count), ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੀਰਜ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ (Night Fall), ਪਿਸ਼ਾਬ ‘ਚ ਵੀਰਜ ਦਾ ਆਉਣਾ (Dhaant), ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਰਨ ਆਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ (Sex Weakness Due To Diabetes), ਅਦਿਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ। ਚਾਹੇ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ 20 ਸਾਲ ਹੈ ਜਾਂ 85, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਿੱਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਅਤੇਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
1.ਟਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਓ, 2.ਸ਼ਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, 3.ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ, 4.ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਲਓ, 5.ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਿਆ ਅਤੇ ਖੱਟੇ ਦਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਹੇਜ਼, 6.ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਤੋਂ ਬਚੋ, 7.ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਘੱਟ, 8.ਧੁੱਪ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਤਾਓ, 9.ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੋ, ਆਦਿ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਖੁਰਾਕ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ
1..ਅਨਾਰ, ਚੁਕੰਦਰ ਅਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਓ, 2.ਲਸਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ, 3.ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਹਰੇ ਸਲਾਦ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਓ, 4.ਲੇਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਰਬੀ, ਭਿੰਡੀ, ਜਿੰਮੀਕੰਦ, ਕਟਹਲ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, 5.ਕੇਲੇ, ਡਾਰਕ ਚੌਕਲੇਟ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਆਦਿ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ।
ਦੇਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਸੱਲੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੰਨ ਸੈਕਸੌਲੋਜਿਸਟ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਦਵਾਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹਕੀਮ KSB ਨਾਲ 1-416-992-5489 ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਲੱਖਾਂ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਹਨ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਦੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ। 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ-ਪੇਸ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਹੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟ: ਇੰਦਰੀ ਵਰਧਕ ਨੁਸਖ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 150 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣ।
surajvanshidavakhana.com