ਖੱਤਰੀ ਲੜਕਾ, 1991 ਬੌਰਨ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 9 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (Software Engineer), ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-242-3191 ਜਾਂ +91-98558-92376 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1527***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਉਮਰ 25 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 11 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਵੈਸ਼ਨੂ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ : 905-757-9727 ਜਾਂ 647-909-0033 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1527***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਢਿੱਲੋਂ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 27 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 7 ਇੰਚ, M.A., ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਮੋਗੇ ਵਿਚ 13 ਏਕੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰੀ ਵਿਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-814-3630 ਜਾਂ +91-94632-33024 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1527***

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 32 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5’-6”, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਬੈਚੁਲਰ ਡਿਗਰੀ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ.ਆਰ./ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ/ਵਿਜ਼ਿਟਰ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੜਕੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-647-330-0731 (Whatsapp) ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1527***

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 37 ਸਾਲ, ਕੱਦ 6 ਫ਼ੁੱਟ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ software engineer, ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ, divorced after a short marriage (ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ) ਲਈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-437-220-4626 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1527***
Ramgarhia family seeks a suitable match for their daughter, born 1977, 5’-1” tall, B.A.B.ed., living in Canada on work permit, Vegetarian, working as an office Administrator. The match should be educated, family oriented, around 50 yrs. old, Canadian Immigrant or citizen. Call : 1-431-335-8343
***1527***
Jat Sikh parents invite matrimonila alliance for their daughter, 34 yrs. old, 5’-5” tall, American born, B.Sc. Nursing, professionally employed, vegetarian, beautiful and family oriented. The boy should be professionally qualified, employed, well settled with family values. California preferred. For more information please contact : 1-510-904-7974
***1527***
Jat Sikh Gill Family seaks a suitable match for their daughter, Canadian born, 34 yrs. old, 5’-6” tall, Degree in Law, working with a law firm, beautiful, family oriented. The boy should be born or raised in Canada, professionally educated, employed, well settled & from Jat Sikh family. Call : 1-604-834-7232 or 1-604-615-8088
***1527***
Jat Sikh Gill family seeks a suitablem match for their son, Canadian born, 29 yrs. old, 5’-11” tall, well settled, Architect and doing Real Estate Business, handsome, family oriented. The girl should be Canadian born or PR, Professionally educated & employed, beautiful, family oriented. Call : 1-604-832-7232 or 1-604-615-8088
***1527***
Jatt Sikh family seeks a suitable match for their son, born in 1995, 5′-10″ tall, educated, well settled in USA, owns business, from moga, Punjab. The girl should be educated, beautiful, family oriented. Please send your biodata biodata and most recent pictures to:
satnambhullar1966@gmail.com call:1-734-548-2767
*** 1527 ***
Jatt Sikh Virk family seeks a suitable match for their daughter, 25 yrs. old, 5’-10″ tall, Canadian Permanent Resident,based from Pehowa Haryana India,Working in IT Firm. The boy should be equally educated, well settled, family oriented. Please send your biodata biodata and most recent pictures to: ss.rajwinder@gmail.com or call:647-968-9617 (Call After 6 PM on weekdays or Text anytime)
*** 1527 ***
Suitable match for their Canadian Citizen, Karwal Rajput, Manglik boy, born 1993, 5’-8” tal, Own IT business and well settled family. Caste no bar. Looking for a slim, beautiful and educated girl. Please contact : 647-331-9232 or 647-987-9232
***1527***
Ramgarhia Sikh family seeks a suitable match for their daughter, 31 yrs. old, 5’-3” tall, Canadian Citizen, beautiful, MS, Senior Manager Toronto, well versed in both cultures. The boy should be professionally educated, employed and well settled. Caste no bar. Please send your biodata and recent picture to : panesar1010@gmail.com or call : 437-518-0636
***1527***