ਟਾਂਕ ਕਸ਼ਤਰੀ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 34 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 10 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੰਮਪਲ, ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਈ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 647-400-3819 ਜਾਂ 647-290-4142 ਜਾਂ 416-824-5590 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1530***
ਅਰੋੜਾ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 39 ਸਾਲ, ਕੱਦ 6 ਫ਼ੁੱਟ, ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ (ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ), ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR, ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 647-535-3405 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
****1530***

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 28 ਸਾਲ, ਕੱਦ 6 ਫ਼ੁੱਟ, ਸੋਹਣਾ-ਸੁਨੱਖਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹੋਏ, ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ 25 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-442-1362 ਜਾਂ 1-604-338-1465 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1521***

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਗਰੇਵਾਲ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 42 ਸਾਲ, ਕੱਦ 6 ਫ਼ੁੱਟ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ (ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ) ਸਰੀ ਵਿਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-706-4885 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1521***
ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 29 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 11 ਇੰਚ, Diploma in Archetect, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਲੰਬੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ/ਵਿਜ਼ਟਰ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ : p.jagjit@yahoo.com ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 647-298-8373 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1521***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 53 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਵਿਧਵਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 236-877-2068 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1521***

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 23 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 11 ਇੰਚ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਲ ਪੀ. ਆਰ./ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-552-0962 ਜਾਂ 1-604-615-6333 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1521***

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 28 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 11 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR, B.Sc., ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਲੜਕੀ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 647-546-2063
***1521***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 31 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 5 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, B.Sc. Hons., ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 647-546-2063 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1521***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਚਾਹਲ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 32 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 11 ਇੰਚ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ. ਆਰ., ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੰਚ ਵਿਜ਼ਟਰ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-355-9220 ਜਾਂ 1-778-823-2718 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1521***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ, ਜਨਮ 1975, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ (ਬਿਨਾ ਬੱਚੇ ਤੋਂ), ਐਮ. ਏ., ਬੀ. ਐਡ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਝ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ, ਪਰਿਵਾਰਕ, 45-50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-204-880-6447 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਕਰੋ।
***1521***
ਆਧਰਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 31 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ. ਆਰ., ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਓਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜੋ ਲੜਕੇ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਭਰਾ, ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 5 ਇੰਚ, ਬੀ. ਕਾਮ., ਐਮ. ਬੀ. ਏ. ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-890-1586 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1521***
Suitable match for Mair Rajput (Kanda) boy, Canadian Citizen, Born October 1991, Bachelor’s degree from York University Toronto, working as Accountant in Toronto, Canada. Looking for family oriented girl on student visa or Canadian PR match. Send biodata & photo on WhatsApp.416-473-9669
*** 1521 ***
Well settled Parjapat Sikh family seeks a suitable match for their Canadian PR Son, 44 Yrs. old, 5′-7″ tall, Never married, MBA in Information technology, Vegetarian, teetotaller, Working as Bank Branch Manager in Brampton. Family is residing in brampton and Cambridge, having residential property in Chandigarh. The girl should be educated and family oriented. Caste no bar. Please send your biodata & recent picture to: harry_singh6156@yahoo.co.inor call/ whatsapp at +1-306-491-0786
*** 1521 ***
Well settled Jat Sikh Sidhu family seeks a suitable match for their Son, 34 yrs. old, 5’-9″ tall, clean shaven,handsome,Lawyer, well settled, own’s law firm in G.T.A. The girl should be professionally qualified,beautiful, family oriented, Canadian born or raised, from a Jat Sikh family. Please send your Biodata & recent pictures to WhatsApp/call: 647-228-6620
*** 1521 ***
Parents seeking a suitable match for their daughter, Canadian Citizen, Dec. 1991 born, 5’-6” tall, working as an officer with federal govt. of Canada, beautiful and family oriented. The boy should be professionally, educated and well settled. Case no bar. Please send your bio data and recent picture on whatsapp/call: 647-997-3362 or 647-641-7118.
***1521***
Jat Sikh parents invite matrimonial alliance for their daughter, 32 yrs. old, 5’-5” tall, Canadian PR, MCA degree, professionally employed, beautiful and family oriented. The boy should be Canadian immigrant/citizen, professionally qualified, well settled, non drinker, non smoker and with family values. GTA/Doaba preferred. For information please contact: 1-289-680-6380.
***1521***
Sikh parents seeks a suitable match for their son, 44 yrs old, B.Com (Hons) Finance, clean shaven, never married, working in the Federal Government in Ottawa as senior financial project manager. The girl shold be born and raised in Canada, must possess university degree. Caste no bar. Enquires from Ontario and Quebec only. Please send your biodata & recent picture to: nijjran@gmail.com or call: 1-613-270-8141
*** 1521 ***
Parents seeking a suitable match for their daughter, Sep. 1984 born, 5’-2″, BDS doctor, beautiful and family oriented, innocently divorced after a short marriage (issuless), beautiful and family oriented. The bour shoulld be professionally qualified, well settled with family values. Please email recent pictures and biodata to jatinder00780@gmail.com or whatsapp: +91-98721-11405 or +91-94637-94207
***1521***

Punjabi Khatri Mehta parents seeking a suitable match for their daughter, 27 yrs. old, 5’-1” tall, B.Sc. From India, Lab Technician from Canada, working with Canadian Border Services Agency (CBSA) and Canadian post. In Govt. Job. The boy should be Canadian immigrant/Citizen professionally qualified, well settled and family oriented. Please call : 437-775-9380
***1521***