ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 28 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 11 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੰਮਪਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-871-8372 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1526***

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 28 ਸਾਲ, ਕੱਦ 6 ਫ਼ੁੱਟ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਸੋਹਣਾ-ਸੁਨੱਖਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹੋਏ, ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ 25 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-442-1362 ਜਾਂ 1-604-338-1465 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1517***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 29 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 8 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ : 647-948-8474 ਜਾਂ 289-981-1879 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
*** 1517***
ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 31 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 4 ਇੰਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੀ.ਆਰ., ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕਾਊਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡਿਗਰੀ, ਬੀ.ਕਾਮ, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ : dmplbrd85@gmail.com ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 647-821-5054 ਜਾਂ 647-482-4184 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1517***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਗਿੱਲ ਲੜਕੀ, ਜਨਮ 1992, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 3 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ.ਆਰ., B.Tech in Computer Science, Diploma in Hospitality Management from Canada, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ.ਆਰ. ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ : 1-604-897-4693 ਜਾਂ +91-98558-50075 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1517***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 23 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 11 ਇੰਚ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-552-0962 ਜਾਂ 1-604-615-6733 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1517***
ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 51 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 7 ਇੰਚ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ (ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ), ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR/Citizen/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ/ਵਿਜ਼ਟਰ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਇਕ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-825-7846 ਜਾਂ 1-604-710-3919 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1517***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਜਨਮ 1985, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 9 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ. ਆਰ., ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੀ. ਏ., ਬੀ. ਐਡ. ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਵੈਸ਼ਨੂ ਪੱਗੜੀਧਾਰੀ, Never married, ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਉਮਰ 30+ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ਉਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 416-873-6074 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1517***

ਜੱਟ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗਿੱਲ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 30 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 8 ਇੰਚ, B.Sc. Nursing, ਲੁਧਿਆਣੇ DMC Hospital ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-431-374-2353 ਜਾਂ 1-204-599-9850 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1517***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਬਰਾੜ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 21 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 5 ਇੰਚ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ. ਆਰ. ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-236-887-8985 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1517***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 28 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 11 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਨਿਊ ਯੌਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੇਟ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਭੇਜੋ। ਫੋਨ ਕਰੋ: 647-710-1709
***1517***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਗਿੱਲ ਲੜਕਾ, 1995 ਬੌਰਨ, ਕੱਦ 6 ਫ਼ੁੱਟ 1 ਇੰਚ, ਵੈਸ਼ਨੋ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਚੰਗੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ Businessman ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਅਤੇ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 647-879-7680 ਜਾਂ +91-98149-61794 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1516***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 47 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 5 ਇੰਚ, ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ, ਨਰਸਿੰਗ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ,ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ, 35+, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ, ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਏ ਲੜਕੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-206-549-2641 ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰੋ।
*** 1516 ***

Canadian PR, Jat Sikh girl, 29 yrs. old, 5’-3” tall, degree in Accounting, working as an accountant in a well reputed firm, beautiful and family oriented. The boy should be Canadian PR/Citizen, well educated, well settled from a Jat Sikh family. Please email recent pictures and biodata to: onlykaurs8@gmail.com
***1517***
Jat Sikh parents seek a suitable match for their Canadian born turbaned son, 28 yrs. old, 6’ tall, lawyer, well settled, handsome, well versed in both cultures. The girl should be Canadian born or raised, beautiful, educated, family oriented. Please send your bio data & recent picture on whatsapp or call: 1-604–341-5164
***1517***
Jatt Sikh family seeks a suitable match for their daughter, 1988 born, 5’-6″ tall, slim, Master’s in Computer Applications (MCA), working as Software Tester (QA) with California based company in Ludhiana. The boy should be American green card holder/citizen, family oriented, well settled. H-1B visa holder can be considered too. Siblings are settled in UK and USA. Please send your bio-data and recent picturesto: khattra.ravinder@ gmail.com or call:1-562-521-3835
*** 1516 ***
Jat Sikh family seeks a suitable match for their daughter, 31 yrs. old, 5’-3″ tall, B.tech IT, Mobile application diploma, vegetarian, Canadian P.R., family oriented. The boy should be Canadian P.R./citizen, vegetarian, educated, well settled. call:1-437-994-8461
***1516 ***
Sainifamily seeks a suitable match for their son,, 41 yrs. old, 5‘10“ tall, never married , Canadian Citizen, clean shaven, Diploma in Marketing in Ontario, working in his own field, Willing to relocate. The girl should be Canadian PR/citizen.Girl on visitor /student visa or on work permit can also be considered. Caste no bar.Please send your biodata & recent picture to: ravidhamrait123@hotmail.com call or WhatsApp:1-416-781-0767
*** 1516 ***
Jatt Sikh Dhaliwal family seeks a suitable match for their turbaned son, 28 yrs. old, 6’-1″ tall,
handsome, ITI in diesel mechanical and Diploma of mechanical engineering, living in India,
vegetarian, non smoker, non drinker & from educated family. The girl should be Canadian PR/ citizen, beautiful, well versed in both cultures. The girl on work permit can be considered. Sister well settled in canada.Call:1- 778-325-2009 or +91-95926-91003
*** 1516 ***

Jat Sikh parents invite matrimonial alliance for their son, 26 yrs. old, 6’-1” tall, Canadian born, B. Sc. and CPA degree, professionally employed, turbaned, vegetarian, non-drinker, non-smoker. The girl should be born or raised in Canada, educated, family oriented from Jat Sikh family. Please send recent picture and bio-data to: heidiisthebest44@gmail.com or call: 1-604-807-2960
***1516***