Matrimonials

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 42 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 8 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਰੀਸੈਂਟ ਪਿਕਚਰ whatsapp ਕਰੋ : 1-778-402-3417 ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1512***
ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 48 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 6 ਇੰਚ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਵਿਧੁਰ (ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਰਹੇ) ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਲ ਵਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਅ ਸਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-558-2863 ਜਾਂ 1-514-999-9088 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1503***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਮਲ੍ਹੀ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 44 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 9 ਇੰਚ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ (ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ), ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ/ਵਿਜ਼ਟਰ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਤਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-226-503-2524 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1503***

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 38 ਸਾਲ, ਕੱਦ 6 ਫ਼ੁੱਟ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR, B.A., ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਟਰ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-512-2762 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1503***

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸਰਾਂ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 29 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 10 ਇੰਚ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-506-8180 ਜਾਂ 1-604-729-1159 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1503***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਬਰਾੜ ਲੜਕਾ, 1992 ਬੌਰਨ, ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ, ਵੈਸ਼ਨੋ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੋੋਹਣ-ਸੁਨੱਖੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ ਆਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਗੇ ਅਤੇ ਟੋਰੌਂਟੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਮਾਫ ਕਰਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 647-869-0459 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1503***
ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 35 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 9 ਇੰਚ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਚੰਗੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦੇ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੇਟ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ:
narsingh4021@gmail.com ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-869-4021 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1503***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 33 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੌਰਨ, ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲਾਅ ਫਰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਓਨਟੈਰੀਓ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਵਟਸਐਪ ਕਰੋ: 1-289-544-0088
***1503***
ਕੰਬੋਜ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ, ਬੌਰਨ 1991, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ ਆਰ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਈ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੇ, ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੰਬੋਜ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟੋਰੌਂਟੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੇਟ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਵਟਸਐਪ ਕਰੋ: 647-868-6535
***1503***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸੰਧੂ ਲੜਕੀ, 1989 ਬੌਰਨ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ. ਆਰ., ਬੀ. ਐਸ. ਸੀ. ਨਰਸਿੰਗ (ਇੰਡੀਆ), ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਆਰ. ਐਨ. ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ, ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-240-7274 (ਵਟਸਐਪ) (ਬੀ ਸੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1503***
ਸਿੱਖ ਟਾਂਕ ਕਸ਼ਤਰੀ ਜੱਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 25 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ. ਆਰ., ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ Chamical Lab Technician ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਚੰਗੇੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਦਾਦਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 905-677-0132 ਜਾਂ 416-602-9013 ਜਾਂ 647-764-2428 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1503***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਬਰਾੜ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 28 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ, ਐਮ. ਏ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਬੀ. ਐਡ. ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-345-6740 ਜਾਂ +91-99145-18770 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1503***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 29 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 3 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ. ਆਰ, ਐਮ. ਬੀ. ਏ., ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਓਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਪਕਰ ਕਰਨ ਜੋ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ, ਉਮਰ 31 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 8 ਇੰਚ, Bechelor’s in Computer Application, ਦੁੱਬਈ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-389-4823 ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ; jobanbatth662@gmail.com
***1512****
Jatt Sikh family seeks a suitable match for their son,35 yrs. old, 6′ tall , Clean Shaven, Canadian Citizen, Well Educated, in Govt job ,Innocently divorced. The girl should be from Canada, beautiful, educated, well versed in both cultures. Please send your biodata & recent pictures on WhatsApp: +91-87259-52731 or call:+1647-509-5737
*** 1503 ***
Ramdassia Sikh family seeks a suitable match for their Amritdhari son, 29 yrs. old, Graduation in Civil engg from india now doing post Graduate, living on student visa, family oriented, The girl should be Canadian immigrant/citizen, Amritdhari, family oriented, equally educated. Caste no Bar.Call or WhatsApp: 647-326-7577
*** 1503 ***

Jat Sikh Sandhu family seeks a suitable match for their Canadian citizen daughter,1990 born, 5′- 10”, well versed in both cultures, professionally accomplished working for a multinational tech company. The boy should be tall, well-educated. Please send your biodata & recent picture on WhatsApp or call @ +1-778-957-3150
*** 1503 ***
Jatt Sikh Dhillon family seeking a suitable match for their Canadian Citizen son, 29 yrs. old, 5′-7″ tall, MSc Mechanical Engineering. Currently living/working in USA for a global automaker. Willing to relocate in US. No marriage bureaus. Please send your biodata & recent picture to: dhillonm11@yahoo.ca or call: 1-519-575-3927
*** 1503 ***

Punjabi Ahuja parents seeks a suitable match for their son, 31 yrs. old, 5′-10″ tall, BA.MA.JD (Attorney), American citizen, handsome, family oriented. The girl shold be well educated, beautiful, family oriented. Caste no bar. Please send your bio data at what’s App.:1516-643-2021 or1-516-813-5571
*** 1503 ***
Hindu Punjabi Parents seeks a suitable match for their brahman son, 1986 born, 5′-10″ tall, BBA, lives in India. The girl should be American/Canadian immigrant or citizen, equally educated,family oriented.Caste no bar. Call:1516-813-5571
***1503***

Lubana Sikhfamily seeks a suitable match for their daughter, Nov. 1991 born, : 5’-5″ tall, Canadian PR, Convent educated, B.Tech., Master’s in Engineering, Working with an IT Company, beautiful, well versed in both cultures. Girl’s parents Retired government employees. The boy should be well educated, Canadian, well settled. Call:1-519-817-0353
***1503***
Well settled Jat Sikh parents seek a suitable match for their daughter, 31 yrs. old, 5’-4” tall, Canadian born, Doctor, practicing in Canada, beautiful, well versed in both cultures. The boy should be handsome, professionally qualified and employed. Please send your bio-data and recent picture to : docs2244@outlook.com or call 1-778-657-6220
***1503***
Sikh Tonk Kashatri parents seeking a suitable match for their son, born in 1993, 5’-8” tall, manglik, Master’s degree from USA and working in USA on work permit. Seeking a well qualified, professional girl from USA/Canada. Caste no bar. Please send your biodata and recent picture to whatsapp or contact +91-98726-28297 (whatsapp)
***1503***
Match for their daughter, 1994 born, 5’-2” tall, Canadian born, B.Sc. B.Ed., Govt. Job, beautiful, family oriented. The boy should be professionally educated & employed, family oriented, well versed in both cultures. Please send your biodata & recent picture to : aorensingh@yahoo.com or call : 416-678-2384
***1503***