ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਗਿੱਲ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 28 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 10 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR, B.Tech. in Computer Science, Post graduate in project Management, 2 ਸਾਲ ਦਾ Technician Experience, has his own trucking business & driving to US. The girl should be educated, family oriented, American Citizen or green card holder. ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਭੈਣ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-408-390-0036 (ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ) or +91-628-370-5709
***1502***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 39 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 8 ਇੰਚ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ : [email protected] ਜਾਂ 1-604-613-8676 whatsapp ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1502***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਚਹਿਲ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 50 ਸਾਲ, ਕੱਦ 6 ਫ਼ੁੱਟ, ITI ਤੋਂ Diesel Mechanic ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਿਧੁਰ (widower), ਦੋ ਬੱਚੇ, ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-633-1700 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1502***
ਨਾਈ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 27 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 7 ਇੰਚ, ਅਮੇਰੀਕਨ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮੇਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-408-990-5624 ਜਾਂ 1-647-705-3519 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1502***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 49 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 10 ਇੰਚ, ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਿਧੁਰ ਦੋ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਮੈਰੀਕਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ, 35 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-408-390-0036 (ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ) ਜਾਂ +91-628-370-5709 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1502***
ਰਵੀਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 39 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 4 ਇੰਚ, B.A., ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR, ਲਈ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਟਰ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: [email protected] ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 647-394-2912 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1502***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜਨ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 35 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਏ ਲੜਕੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ : 647-687-1635 (ਵਟਸਐਪ)
***1502***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 21 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਉਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਟਰ/ਸਟੂਡੈਂਟ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 905-783-4186 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1502***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਗਿੱਲ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 31 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 8 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ ਆਰ, ਰਜਿਸਟਰ ਨਰਸ (ਆਰ ਐਨ), ਹੌਸਪਿਟਲ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-613-4447 ਜਾਂ 1-604-613-2540 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1502***

ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 28 ਸਾਲ, ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ, ਬੀ. ਟੈਕ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਲਈ ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ/ਵਿਜਟਰ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ਉਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-289-689-1176 ਜਾਂ +91-94655-64174 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1502***
ਜੱਟ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗਿੱਲ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 42 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 11 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੱਗੜੀਧਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, Never Married ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ/ਅਮੇਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ/ਸਟੂਡੈਂਟ/ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-862-4349 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1503***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 39 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 1 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਲਈ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ/ਵਿਧੁਰ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-928-2515 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1502***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 30 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 8 ਇੰਚ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਪੀ. ਆਰ. ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-548-5111 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1502***
Jat Sikh parents seek a suitable match for their Canadian born turbaned son, 28 yrs. old, 6’ tall, Lawyer, Well settled, handsome, well versed in both cultures. The girl should be Canadian/American born or raised, beautiful, educated and family oriented. Please send your bio-data and recent picture to whatsapp or call : 1-604-341-5164
***1502***
Jat Sikh Brar parents seeking a suitable match for their son, Canadian born, 31 yrs. old, 5’-9” tall, Software Engineer, working as Software Developer, handsome, non-drinker, non-smoker. Girl should be beautiful, educated and family oriented. Please email your recent pictures and biodata to : [email protected] or contact : 1-604-809-0369
***1502***
Ramgarhia Sikh family seeks a suitable match for their Canadian born Turbaned son, 29 yrs. old, 5’-8” tall, Degree in Electronics software, working with multinational Company in America non-smoker, non-drinker. The girl should be Canadian/American born or raised, beautiful, eduacted, family oriented. Call : 1-778-564-1556
***1502***
Ramgaria family seeks a suitable match for their son, 32 yrs. old, 5’-8” tall, vegetarian, living in Canada a student visa, B. Tech, ECE, handsome, family oriented. The girl should be PR/Citizen, vegetarian, beautiful, family oriented. Call: 1-778-708-8545 or +91-98761-60539
***1502***
Jat Sikh Gill family seeks a suitable match for their Canadian citizen daughter, 28 yrs. old, 5’-8” tall, fair and beautiful, BCA from India, two yrs. Mobile Web Designer study from Canada, professionally employed in her field. The boy should be Jat Sikh, tall, well educated in IT field or well settled businessman. Ontario and Majha preferred. Please Contact:416-272-8322 (Whats App) or 437-227-2124
***1502***
Saini Sikh family seeks a suitable match for their daughter, 29 yrs. old, 5’-3” tall, Master’s degree in Law (LLM), practicing in Law (Advocate) in Chandigarh, IELTS passed, beautiful and family oriented. The boy should be Canadian immigrant/citizen, well educated, well settled and with family values. For information please contact: +91-98555-94000
***1502***
Jat Sikh family seek a suitable match for their daughter, 37 yrs. old, 5’-4” tall, Diploma in Accouting & Payroll, working in her own field, Canadian Citizen, Family oriented, beautiful. The boy should be Canadian born or raised, equally educated. Well versed in both cultures. Call: 1-604-506-2431
***1502***

Jat Sikh family seeks a suitable match for their son, 29 yrs. old, 5’-11” tall, American born, CPA, working in his own field, helping in family business, handsome, non-drinker, non-smoker. The girl should be educated, beautiful, family oriented, atleast 5’-4” or more, slim, Jat Sikh, Ludhiana or Moga Distt. Preferred. Please send your biodata & recent picture to : [email protected] or call : 1-516-312-2118
***1501***
Mair Rajput Sikh parents invite matrimonial alliance for their son, 26 yrs. old, 5’-11” tall, Canadian Citizen, Bachelor’s degree from University of waterloo, professionally employed. The girl should be Canadian immigrant/Citizen, well educated, beautiful and family oriented. Family is well settled in Canada. Please send your biodata and pictures/Call on whatsapp : 647-988-0649
***1502***
Jat Sikh parents invite matrimonial alliance for their son, 25 yrs. old, 5’-7” tall, US born, Two years Diploma in Personal Trainer, working as Personal Trainer, non-smoker, non-drinker, handsome with family values. Girl should be beautiful, educated family oriented, American Citizen. Girl on student visa or work permit may also be considered. Caste no bar. Send your biodata and pictures to : [email protected] or call 1-586-435-6228 or 1-586-422-8949
***1502***
Jat Sikh parents seeking a suitable match for their son, 37 yrs. old, 5’-6” tall, Electrical Engineering degree, working as software engineer, handsome, non-drinker, non-smoker. The girl should be American citizen or on workpermit or on study visa, beautiful and family oriented. Caste no bar. Please send your recent pictures and biodata to : [email protected] or call : 1-586-435-6228 or 1-586-422-8949
***1502***
Ramgarhia Sikh family seeking a suitable Gursikh Amritdhari match for their daughter, 29 yrs. old, 5’-10” tall, beautiful, Canadian citizen, Accountant, working as Accounting Officer in a Bank. Caste not an issue. Boy must be Canadian citizen or PR. GTA Preferred. Please send your biodata and recent pictures to : [email protected] or call/whatsapp : 647-200-4945
***1502***