ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 35 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 9 ਇੰਚ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ Real Estate ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦਾ ਭਰਾ-ਭਰਜਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ : narsingh4021@gmail.com ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-869-4021 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1495***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 28 ਸਾਲ, ਕੱਦ 6 ਫ਼ੁੱਟ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, Computer Engineer ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ/ਅਮੈਰੀਕਾ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਰੀਸੈਂਟ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ : gaganrandhawa2012@gmail.com ਜਾਂ 1-647-988-7970 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1495***
ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 43 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 3 ਇੰਚ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਬਿਨਾ ਬੱਚੇ ਤੋਂ, Hearing aid ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ/ਵਿਧੁਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਭੈਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 416-474-8937 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1495***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 38 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ (ਬਿਨਾ ਬੱਚੇ ਤੋਂ) ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ (ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ) ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-438-401-7192 ਜਾਂ 1-604-617-0412 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1495***
Jat Sikh parents seeking a suitable match for their son, 30 yrs. old, 5’-6” tall, working with Canada Revenue Agency (CRA), non-drinker, belongs to a nice family. The girl should be educated, beautiful and family oriented. Family is well settled in Canada. For information Please call : 905-464-6829 or 905-330-1393 or email : cansingh95@gmail.com
***1495***
Mair Rajput (Kanda) family seeks a suitable match for their son, October, 1991 born, Bachelor’s degree from York University, working as Accountant in Toronto, Canadian Citizen. The girl should be family oriented, beautiful, educated. Girl on student visa or Canadian PR Can also be considered. Please send bio-data and pictures on whatsapp @ 416-473-9669
***1495***
Parjapat (Ghumiar) Sikh parents invite matrimonial alliance for their handsome son, 34 yrs. old, 6’-2” tall, American Citizen, Prior Pharmacy Technician at Children Hospital Oakland, Currently Franchise business owner at California. The girl should be educated, beautiful and family oriented. Girl on Visitor visa may also be considered Caste no bar. Please send your biodata and recent pictures to : sidhuinderdeep@yahoo.com or call : 1-510-965-8785
***1495***
Looking for a suitable match for Rajput Chauhan boy, 44 yrs. old, 5’-11” tall, Canadian PR, graduate, settled in good job, non-drinker, non-smoker, divorced (one daughter custody with mother). The girl should be Canadian immigrant/citizen, educated, beautiful and family oriented. Divorced (without kids) or visitor may also be considered. Please email recent pictures and bio-data to : chauhan.gagan27@gmail.com or call : 416-301-8116
**1495***
Sikh Dhami boy, 1993 born, 5’-8″ tall, Turbaned, non-drinker, born & brought up in India, currently residing in Canada on Work permit, BE in Computer Science (India), PG in Web programming (Canada), working as Software Engineer in MNC Canada, father retired officer, mother Govt employee, elder Sister is well settled in Canada. Call or WhatsApp:416-908-7804, +91-98146-94616
*** 1495 ***
Khatri Sikh family seeks a suitable match for their daughter, 28 yrs. old, 5’-1″ tall,Canadian born, beautiful, doing her residency in a New York hospital after her MD., will be completing her 3 year residency next June. The boy should be well educated, professionally employed, clean shaven, Canadian / American born or raised The girl’s whole family is well settled in Vancouver BC. Please send your biodata & recent picture to:narinderps@yahoo.com or call:1-604-723-0714
*** 1495 ***
Saini Sikh parents invite matrimonial alliance for their son, born 1991, 5’-6” tall, B.Sc from York University, professionally employed as IT consultant, handsome with family values. The girl should be Canadian citizen, beautiful, equally qualified and family oriented. Please send recent pictures and biodata to: saini5@yahoo.ca or call 647-542-1292
***1495***
Well established Punjabi family in Canada seeks a suitable match for their son, born and raised in Canada, fit, charming, working full time as professional, residential and commercial real estate appraiser in Toronto, B.Com and appraisal course from UBC. The girl should be well educated, family oriented, raised in Canada. Caste no bar. For information please call: 1-778-779-2753
***1495***