ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਸਿੱਖ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਇਕਲੌਤਾ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 30 ਸਾਲ, ਕੱਦ 6 ਫ਼ੁੱਟ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ, ਚੰਗੀ ਟ੍ਰਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ, ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਤਲੀ ਕੱਦ ਘੱਟੋ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਫ਼ੁੱਟ 6 ਇੰਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਲੜਕੀ ਅਤੇ 7″1 ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ : 647-557-2255 ਜਾਂ 647-615-2207 (whatsapp) ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1488***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸੰਧੂ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 33 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 9 ਇੰਚ, ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਤਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-236-885-7245 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
***1488***
ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 34 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 6 ਇੰਚ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਹੋਈ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ (ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ) ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਤਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ, ਜੀ.ਟੀ.ਏ. ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ whatsapp ਕਰੋ : 1-519-732-9703 ਜਾਂ 647-896-5726 ਜਾਂ +91-98551-56321 (whatsapp)’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1488***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਗਰੇਵਾਲ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 27 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 9 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, $echan}ca& 5n{}neer}n{ de{ree ho&der, ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਲਈ ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ/ਵਿਜ਼ਟਰ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ/ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 647-822-7544 (whatsapp) ਜਾਂ +91-89683-02966 (whatsapp) ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1488***

ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 41 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 5 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ. ਆਰ., Post{raduate, PSW and $®1 d}p&oma from 3anada, ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ, ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ, 9nnocent&਼ d}vorced after a short $arr}a{e (©o k}ds), ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਵੈਲ ਸੈਟਡਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 1-365-833-2363 ਜਾਂ 647-223-5600 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1488***
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 37 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 11 ਇੰਚ, $echan}ca& 5n{}neer}n{ de{ree, “oronto ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਵੈਸ਼ਨੂ, ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਵੈਸ਼ਨੂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 416-557-8609 ਜਾਂ 647-529-8609 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1488***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 30 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, $asters }n 3omputer Sc}ence (9nd}a) and 4}p&oma }n 3omputer Sc}ence (3anada), ਗੌਰਮਿੰਟ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਓਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜੋ ਲੜਕੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਭਰਾ, ਉਮਰ 29 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਚੰਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-319-6770 ਜਾਂ +91-85448-24680 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1488***
Jat Sikh family seeks a suitable match for their son, 27 yrs. old, 5’-11” tall, Canadian born, very handsome, Black Belt Kungfu, B.Sc. Biology, Master’s in Public Health, non-drinker, family settled in Canada. The girl should be from Jat Sikh family, well educated, beautiful and professionally employed, must be born or raised in Canada. Please send your bio-data and pictures to : [email protected]
***1488***
Ramgarhia Sikh parents invite a matrimonial alliance for their son, 38 yrs. old, 6’ tall, Canadian born, Doctor, educated from USA, never married, from a well settled and well educated family. The girl should be professionally qualified, family oriented, GTA prefered. Please call or send your latest pictures and biodata to whatsapp #647-821-6769
***1488***
Jat Sikh family seeks a suitable match for their daughter, living in Ontario, grew up in India, Canadian PR, 1991 born, 5′- 5’’ tall, Master’s from Canada, working as a software developer since last 7 years, family settled in Canada. Please send your biodata & recent picture to:[email protected] or call: +91 98768-70368 (whatsapp only)
*** 1488 ***
Jat Sikh family seeks a suitable match for their daughter, 39 yrs old, 5’-4’’ tall, MD specialist, working in her own field in a reputed hospital in Bay Area. The boy should be turbaned, professionally employed, vegetarian, non drinker, non smoker and from jatt Sikh family. Please send your bio- data and picture to Whatsapp: 1-510-468-1304
*** 1488 ***
Match for a Jat Sikh Sandhu boy, 1985 born, 5’-7” tall, Canadian PR, M.Sc. in hotel management, working as a Hotel Manager in a reputed Hotel in BC. The girl should be Jat Sikh and family oriented. Girls on student visa/work permit may also be considered. For information please Contact: 1-778-779-1585 or 1-778-847-5324 (Whatsapp)
***1488***