ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਬੋਪਾਰਾਏ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 32 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 7 ਇੰਚ,M.A., ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ (ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ) ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਭੈਣ ਕੇੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-647-632-1502 ਜਾਂ 1-416-878-9592 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1486***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਇਕਲੌਤਾ ਲੜਕਾ, 1991 ਬੋਰਨ, ਕੱਦ 6 ਫ਼ੁੱਟ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ.ਆਰ. ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਇੱਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ.ਆਰ./ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: [email protected] ਜਾਂ 1-647-782-8764 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1486***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, 1976 ਬੌਰਨ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 10 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੰਮਪਲ, Businessman, ਸੋਹਣਾ-ਸੁਨੱਖਾ, ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ, innocently divorced, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ : [email protected] ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-704-4204 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਜਾਂ whatsapp ਕਰੋ।
***1486***

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਇਕਲੌਤਾ ਲੜਕਾ, 1991 ਬੌਰਨ, ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ ਆਰ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ. ਆਰ./ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈੀਟ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ਉਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੇਟ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: [email protected] ਜਾਂ 1-647-782-8764 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1486***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 27 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ ਆਰ, ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਓਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜੋ ਲੜਕੇ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਭਰਾ, ਉਮਰ 24 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 11 ਇੰਚ, ਬੀ. ਏ., ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-344-2610 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1486***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸਿੱਧੂ ਲੜਕਾ, ਜਨਮ 1997, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 11 ਇੰਚ, ਪੱਗੜੀਧਾਰੀ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਉਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 647-890-3850 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਕਰੋ।
***1486***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 28 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਈਂਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, Diploma in payroll and accounting from Canada, ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-779-7371 ਜਾਂ 1-778-344-5925 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1486***

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵੜਿੰਗ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 35 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 11 ਇੰਚ, ਸੋਹਣਾ-ਸੁਨੱਖਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ (ਇੱਕ ਬੱੇਚੇ ਨਾਲ) ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹਨ। ਚਾਹਵਾਨ ਹੀ ਸੰਪਕਰ ਕਰਨ। ਮੋਗੇ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-446-3200 ਜਾਂ 1-604-544-7779 ਜਾਂ 1+91-62801-11189 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1486***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 46 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ, ਵਿਧੁਰ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ ਆਰ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ, 35-42 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦ (ਬਿਨਾ ਬੱਚੇ ਤੋਂ) ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-416-457-2952 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1486***
Jat Sikh family seeks a suitable match for their daughter, 35 yrs. old, 5’-5” tall, Canadian born, Healthcare Practitioner, beautiful, well versed in both cultures. The boy should be professionally educated and employed. Canadian born. For information please call: 416-400-2616
***1486***
Ramgarhia family seeks a suitable match for their daughter, 33 yrs. old, 5’-2” tall, Canadian Citizen, B.Tech. Bio Technology (India), Business Management BCIT, Now Realtor in Canada. The boy should be professionally qualified & employed, clean shaven, preferably vegetarian & teetotaler. Caste no bar. Call : 1-604-362-7740
***1486***
Ramgharia family seeks a suitable match for their daughter, born 1989, (height 163 cm) raised in Canada, B.Sc. Nursing with Honors from York University, Masters in Health System Leadership and Administration from University of Toronto, postgraduate Nurse Practitioner Degree, Currently working as a Nurse Practitioner in GTA hospital. The boy should be Sikh, well-educated, well settled, Canadian citizen residing in Canada. Call: 647-300-3372
*** 1486 ***
Well settled Canadian Brar family seeks a suitable match for their son, Born in November 1990, 6’ tall, clean shaven, handsome, Working as a Chartered Professional Accountant residing in Surrey, BC. The girl Should be well-educated, family-oriented, Canadian citizen/PR. Please send your biodata & recent picture to: [email protected] or call: 1-778-878-3959
*** 1486 ***
Jatt Sikh family seeks a suitable match for their son, 28 yrs. old, 6’ tall, born and raised in Canada, BBA, works for the federal government. The girl should be beautiful, family oriented, Canadian citizen/PR. Call or Whatsappyour bio-data & picture to:1-778-317-9660
*** 1486 ***
Jat Sikh parents invite matrimonial alliance for their daughter, 30 yrs. old, 5’-4” tall, Bachelor’s degree in Dental Technology, Bachelor diploma in information Technology Data, working in her own field, beautiful and family oriented. The boy should be professionally qualified, well settled and with family values. BC preferred. Please email your recent pictures and biodata to : [email protected] or call : 1-778-245-4004
***1486***
Jat Sikh Gill parents looking for a suitable match for their daughter, born in Canada, 37 yrs. old, 5’-2” tall, professionally qualified, working in her own field. The boy should be born or raised in Canada, well qualfied, well settled from a Jat Sikh family from Vancouver area. For information please contact : 1-604-522-4470
***1486***
Jat Sikh Dhillon family seeks a suitable match for their Canadian Citizen son, 28 yrs. old, 5’-7” tall, M.Sc. Mechanical Engineering, curretly working in US for a global automaker. Prefering a life partner either Canadian or US Born or raised. The boy is willing to relocate. Please send your biodata and recent pictures to : [email protected] or call : 1-519-575-3927
***1486***
Ramgarhia Sikh parents invite matrimonial alliance for their daughter, beautiful, sober Canadian born, 29 yrs. old, 5’-3” tall, MD Doctor, doing fellowship in USA. The boy should be equally qualified with family values, non-drinker, non-smoker, vegetarian from Canada/USA. No marriage bureau please. Please send your recent pictures and biodata to : amrajras @gmail.com or call : 647-573-6774
***1486***
Jat Sikh parents seeking a suitable match for their son, 30 yrs. old, 5’-6” tall, working with Canada Revenue Agency (CRA) non drinker, belongs to a nice family. The girl should be educated, beautiful and family oriented. Family in well settled in Canada. For information please call : 905-464-6829 or 905-330-1393
***1486***
Jat Sikh family seeks a suitable match for their daughter, born Nov. 1987, 5’-5” tall, BDS, preparing for Canadian dental exam, for Canadian PR., family oriented. The boy should be Jat Sikh, frofessionally educated & employed, non-drinker. Call: 647-464-0680
***1486***