ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 39 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 10 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੰਮਪਲ, Unmarried, working in Collection Department in a Bank, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-250-525-1315 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1485***

ਰਾਜਪੂਤ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 43 ਸਾਲ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ (ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੀ), ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ, ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਟਰ/ਸਟੂਡੈਂਟ/ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ (ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ) ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: [email protected] ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-561-3067 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1485***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਗਿੱਲ ਲੜਕੀ, 1986 ਬੌਰਨ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 4 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR, B.A., ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR/ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਓਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜੋ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਰਾ, 1979 ਬੌਰਨ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 8 ਇੰਚ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR/ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-300-6324 ਜਾਂ 1-604-767-7014 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1485***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 35 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 9 ਇੰਚ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ, Diploma in Electrician, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 647-518-0051 ਜਾਂ 647-994-7102 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1486***

ਖ਼ਤਰੀ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 29 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 3 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR , ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਇੰਡੀਆ), ਫਾਰਮੇਸਿਸਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਭਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-870-6595 ਜਾਂ +91-95010-70943 ‘ਤੇ whatsapp ਕਰੋ।
***1485***
ਅਰੋੜਾ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 31 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 4 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR , Dentist (India), ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ Dentistry ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ, equally educated ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-578-0238 ਜਾਂ 1-778-896-4566 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1485***

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 32 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 8 ਇੰਚ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ -778-241-7273 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1485***

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 26 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 11 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ. ਆਰ., Diploma in traval and tourism ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈੌ, ਓਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 11 ਇੰਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-680-6256 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1485***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 32 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱੱਟ 11 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR, BA B.Ed., PGDCA, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ/ਵਿਜ਼ਟਰ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 437-992-4034 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1494***
Gursikh family seeks a suitable match for their Amritdhari son,34 yrs. old, 5′-11″ tall, vegetarian, Master’s in Software Engineering from SJSU, CA, USA, works as Software Engineering Manager in San Francisco, CA, USA, owns a house, innocently divorced with brief marriage of 4 months. The girl should be well qualified, Amritdhari, keski/dastar wearing(or willing to wear). Caste no bar. Please call:1-510-281-7065 or What’s App:+91-98993-79442
*** 1485 ***

Jatt Sikh family seeks a suitable match for their son, 30 yrs. old, 5’-11″ tall, vegetarian, Canadian PR, convent educated, owns house, well settled business in Vancouver. The girl should be beautiful, well educated, family oriented, atleast 5’-5″ or more tall. Please send your biodata & recent picture to:[email protected] or call:1-236-332-8135 whatsapp:+91- 94640-39133
*** 1485 ***
Well-educated reputed Jat-Sikh family seeks a suitable match for their Canadian born son, 38 yrs. old, 5’.11.5″ tall, Auditor, C.A.,C.P.A., owns business, handsome, has a great sense of humour, loving. Please send your biodata &recent picture to:[email protected] or WhatsApp: 1-438-388-9571
*** 1485 ***
Jat Sikh family seeks a suitable match for their daughter, 33 yrs. old, 5’-8” tall, Canadian Citizen, employed, talented, well versed in both cultures, divorced (with 7 yrs. old daughter). The boy should be vegetarian, employed. Call: 647-781-6279 or whats app:+91-73474-72279
***1485***
Jat sikh parents seek a suitable match for their daughter, 29 yrs. old, 5’-3” tall, Master’s Applied Science from University of Calgary, Engineering/Analyst professional in BC, very beautiful, fair. The boy should be Jat Sikh, good looking, have North American degree and Canadian PR/Citizenship. Please send your biodata & recent pictures to [email protected] or call: 1-778-539-7001
***1485***
Jat Sikh family seeks a suitable match for their son, 34 yrs. old, 5’-11”, Canadian Citizen, Master’s in Industrial Engineering, well settled Engineering professional, handsome. The girl should be Jat Sikh, Canadian PR/Citizen, have North American degree and well versed in both cultures. Please send your biodata & recent pictures :[email protected] or call: 1-403-404-4069
***1485***
Well established Punjabi family seeks a suitable match for their son, born and raised in Canada, 29 yrs. old, 6’-3” tall, clean-Shaven, handsome, fit, charming, working full-time as professional, residential and commercial real estate appraisal in Toronto. B.Com and appraisal course from UBC. The girl shoud be well educated, family oriented, raised in Canada. Caste no bar. For information please call.1-778-779-2753
***1485***
Jat Sikh family seeks a suitable match for their American born turbaned son, Just turned 52 yrs. old, 6’-2” tall, running his own business, Divorsee (No kid), handsome, professional family, well settled in California. The girl should be family oriented. Call: 1-510-456-5545
***1485***
Jat Sikh parents invite matrimonial alliance for their daughter, 37 yrs. old, 5’-4” tall, raised in Canada, Diploma in Accounting and Payroll, professionally employed, beautiful, family oriented, never married before. The boy should be born or raised in Canada, not more than 40 yrs. of age and well settled. Vancouver area prefered. Caste no bar. Please Call: 1-604-506-2431
***1485***.
Arora sikh parents looking a match for their son, April, 1987 born, 5’-10” tall, practising as physiotherapist in Surrey BC. For information please call: 1-236-513-0999
***1485***
Jat Sikh parents seeking a suitable match for their daughter, 27 yrs. old, 5’-4” tall, Canadian citizen, vegetarian, Degree in Finance and well settled in govt. Job. The boy should be Canadian citizen, professionally educated, well settled and family oriented. Toronto preferred. Please send your recent pictures and bio-data to whatsapp: 1-289-946-4634 or call.
***1485***
Lubana Sikh family seeks a suitable match for their American citizen daughter, 29 yrs. old, 5’-6” tall, Master’s degree, persuing her Doctrate, working in Hospital Administration. family oriented. The boy should be well educated, family oriented, preferably from New York Area. Please send your biodata and recent pictures to [email protected] or call 1-917-399-0275
***1485***