ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 33 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5′-7”, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚੰਗੀ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ੲੈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ :
[email protected] ਜਾਂ 1-604-621-8013 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ

***1481***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 32 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5’9” ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ , ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ [email protected] ਜਾਂ 416-846-4141 ਜਾਂ 647-293-3813 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
***1481***
ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੱਟ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਕੱਦ 5’-6”, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-236-883-8987 ਜਾਂ 1-604-369-9839 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

***1481***
ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 27 ਸਾਲ (Dec, 19, 1994) ਕੱਦ 5’10” ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ. ਆਰ., Diploma in Business Marketing from canada, working as Hair Stylist, family oriented, ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਮਨੀਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹਨ। ਜਾਤਾਪਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਰਿਜ ਬਿਓਰੋ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨ । ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 289-725-8079 ਜਾਂ 437-235-3582 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

***1481***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 28 ਸਾਲ, ਕੱਦ 6’, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ. ਆਰ., Master’s in Pharmaceautical, Pharmacy Technician Diploma from Canada ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡ, ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-559-515-9674 ਜਾਂ 1-559-515-9814 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
***1481***

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 31 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5’-11”, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹੋਏ, ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, ਸੋੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-863-5199 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
***1481***

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 27 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5’-7”, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ/ਸਟੂਡੈਂਟ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-389-5153 ਜਾਂ 1-604-445-8510 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
***1481***

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਦਿਓਲ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 30 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 11 ਇੰਚ, ਅਮੈਰੀਕਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਅਮੈਰੀਕਾ/ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂੈਂਡਟ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-540-656-0985 ਜਾਂ 1-571-259-1368 ਜਾਂ +91-84375-05816 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
***1481***
ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ (ਜੁਲਾਹਾ) ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 30 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ, ਐਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਡਾਕਟਰ, ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਉਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-437-244-7711 ਜਾਂ +91-98886-96112 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1481***

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਬੈਂਸ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 37 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ/ਵਿਜ਼ਟਰ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: [email protected] ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 905-488-9318 ਜਾਂ 647-774-2266 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1481***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 39 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੰਮਪਲ, Unmarried, working in collection Department in Bank ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸਨੁੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-250-525-1315 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1481***

ਰਵੀਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 29 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ, ਵੈਸ਼ਨੋ, Master’s in engineering ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ ਆਰ, ਵਧੀਆ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੈਸ਼ਨੋ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-431-999-7789 ਜਾਂ 011-91-94176-43129 (ਵਟਸਐਪ) ਕਰੋ।
***1481***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 37 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 3 ਇੰਚ, +2, ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਅਨਮੈਰਿਡ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ/ਵਿਧੁਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 647-308-7451 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1481***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਬਰਾੜ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 39 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਮਪਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ/ਵਿਜ਼ਟਰ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 647-858-7178 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1481***
ਰਵੀਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕੀ ਉਮਰ 26 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ B.Sc Fashion Designing (4 yrs.), IELTs ਵਿਚੋਂ 6.5 ਬੈਂਡ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-600-2805 ਜਾਂ +91-98767-04396 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1481***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 31 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 11 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ. ਆਰ., ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ, ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ/ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਉਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-615-2331 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1481***
ਸੈਣੀ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 26 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, Civil Engineering Technologist, ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 416-662-0730 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1481***

Compassionate and kind live-in helper needed for elderly Punjabi retiree in Youngstown, Ohio, USA, who has Parkinson’s Disease and requires assistance with daily activities. Primary responsibilities include guiding daily therapy exercises (speech, physical, occupational therapy), ensuring safety, and help with bathing, dressing, and medications. Pre-tax salary $1000/week, room/meals provided. Must be COVID vaccinated. Call:1- 330-366-6095.
*** 1481 ***
Jat Sikh parents invite matrimonial alliance for their daughter, 37 yrs. old,, 5′-4″ tall, raised in Canada, diploma in Accounting and Paypall, professionally employed, beautiful, family oriented, never married before. The boy should be born or raised in Canada, not more than 40 yrs. of age and well settled. Vancouver area preferred. For information please call:1-604-506-2431
***1481***
Jat Sikh parents seek a suitable match for their handsome Canadian born turbaned son, 35 yrs. old, 5′-11″ tall, UBC graduate, professionally employed in Vancouver. The girl should be Canadian born or raised, professionally educated and employed, beautiful, robber, family oriented. Please send your bio data & recent picture on whatsapp: 1-604-812-5363
***1481***
Well settled parents in Toronto seeking a suitable match for their son, 41yrs. old, 6’-2” tall, Master’s degree in Electrical Engineering from Canada, well settled in permanent Job, turbaned, non drinker, non smoker, never married. The girl should be well educated, well settled with modren values. Please send bio data and recent picture on whatsapp: 289-806-8902 or leave voicemail at: 905-956-2656
***1481***
Jat Sikh Grewal family seeks a suitable match for their daughter, 29 yrs.old. 5’-3’’ tall, Canadian born, having good job, family oriented, well versed in both cultures. The boy should be well settled, family oriented, well versed in both cultures. Call:1-514-655-6208 or 1-438-823-6208
*** 1481 ***
Jatt Sikh family seeks a suitable match for their American citizen son, October 1984 born,6 ‘-1″ tall , very handsome, well settled, state job, , Bachelor’s of criminal Justice, mutually divorced, belongs to respected educated &well settled family in California.Call/ text/ WhatsApp latest picture and biodata to:1-510-677-4496. Or email: [email protected]
*** 1481 ***
Jat Sikh Virk family seeks a suitable match for their daughter, 28 yrs. old, 5’-8” tall, canadian PR, Civil Engineering, working in office, beautiful, family oriented. The boy should be equally educated, well settled, family oriented. Students or on work permit can also be considered. BC preferred. Please send your biodata & recent picture to : [email protected], call or whatsapp: 1-778-552-5060
***1481***

Jat Sikh Gill family seeks a suitable match for their canadian born Amritdhari son, 31yrs. old, 5’-10” tall, university educated, working in Human Resources. The girl should be canadian born or raised, Amritdhari, University educated, beautiful, family oriented. Please send your biodata & recent picture to :
[email protected] or
call : 905-612-9256
***1481***

Lubana Sikh family seeks a suitable match for their American Citizen daughter, 29 yrs. old, 5’-6” tall, Master’s, persuing her Doctrate, working in hospital Administration, family oriented. The boy should be well educated, family oriented. preferably from New York Area. Call : please send your biodata & recent picture to :
[email protected] or Call 1-917-399-0275
***1481***

Jat Sikh family seeks a suitable match for their son, 1991 born, 5’-11” tall, canadian PR, Turbaned, family oriented, Master’s in Machenical Engineering & Diploma in Business & Project Management, residing and working in Toronto. The girl should be equally educated, beautiful family oriented/ preferably girl living with family. call : 1-516-547-2398
***1481***

Ramgarhia Sikh parents invite matrimonial alliance for thier daughter, beautiful, sober, canadian born, 29 yrs. old, 5’8” tall, MD Doctor, doing fellowship in USA. The boy should be equally qualified with family values, non-drinker, non-smoker, vegetarian from canada/USA. No Marriage Bureau please. Please send your recent pictures and biodata to :
[email protected] or call : 647-573-6774
***1481***

seeking a suitable match for Punjabi Sikh girl, 38 yrs. old, 5’5” tall, BDS degree (Dentist), running he own clinic in Ludhiana (India), beautiful, fair, never married, family oriented. The boy should be canadian immigrant/citizgen, Professionally educated, well settled, non-drinker, non-smoker and with family values. caste no bar. For information contact 1-778-237-5508 or 1-604-808-6207
***1481***
Gursikh boy living in Vancouver 8 years on work permit with uncle, never married, 5’-10”, very smart, working as graphic designer for 18 hrs., both in 1984, parents own house in Delhi. Looking for a suitable bride, Canadian Citizen/PR/Student. Send biodata and pictures to whatsApp: 1-604-321-4444 or Email: [email protected]
***1481***