ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 29 ਸਾਲ, ਕੱਦ 6 ਫ਼ੁੱਟ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੌਰਨ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਲਈ ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ/ਵਿਜ਼ਟਰ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-309-4215 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1473***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 26 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 6 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ 12th grade ਅਤੇ Police Foundation ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, Well settled, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜੱਟ ਸਿੱੱਖ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। GTA ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-306-502-5722 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1464***

ਟਾਂਕ ਕਸ਼ਤਰੀ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 28 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 8 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਟੋਰੰਟੋ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, Master’s in Computer Engineering, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Doctor ਜਾਂ Engineer ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: [email protected] ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 647-988-5626 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1464***
ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ ,ਉਮਰ 50 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 3 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਲਈ ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-939-4399 ਜਾਂ 1-604-515-9940 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1464***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 29 ਸਾਲ, ਕੱਦ 6 ਫ਼ੁੱਟ 1 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-832-1610 ਜਾਂ 1-306-914-3132 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1464***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸੰਧੂ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 26 ਸਾਲ, ਕੱਦ 6 ਫ਼ੁੱਟ, tool & die, Mechenic Engineering, Diploma in Business, ਪਲੰਮਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਓਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜੋ ਲੜਕੇ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਭਰਾ, ਉਮਰ 27 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 10 ਇੰਚ, BA, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ । ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-440-0440 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1464***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਬਰਾੜ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 34 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 10 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਸੋੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ/ਵਿਜ਼ਟਰ/ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 647-444-0999 ਜਾਂ 431-342-0002 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1464***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 33 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 6 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, RN, ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਵੈਸ਼ਨੋ, ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: [email protected] ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-403-926-7270 ਜਾਂ 011-91-99148-00359 ‘ਤੇ whatsapp ਕਰੋ।
***1464***
ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਗਿੱਲ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 26 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 3 ਇੰਚ, LPN ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ, RN ਕਰ ਰਹੀ ਲਈ ਵੈਸ਼ਨੋ, ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ BC ਵਿੱਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੜਕੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-951-1036 ਜਾਂ 1-778-549-3251 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1464***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 1989, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ, Master’s in technology Management from University of California, San Francesco ਵਿੱਚ Manager (TPM) ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, Professionally employed, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੇਟਾ ਤੇ ਰੀਸੈਂਟ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: [email protected] ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-289-952-3903 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1464***

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ,1992 ਬੌਰਨ, ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੰਮਪਲ, ਐਮ. ਡੀ. ਡਾਕਟਰ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੰਮਪਲ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ ਕੱਦ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੇਟਾ ਅਤੇ ਰੀਸੈਂਟ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: [email protected]
***1464***

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, 1976 ਬੌਰਨ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੰਮਪਲ, ਬਿਜ਼ਨੈਸਮੈੈਨ, ਸੋਹਣਾ-ਸੁਨੱਖਾ, ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ, Innocently Divorced ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: [email protected] ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-704-4202 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਕਰੋ।
***1464***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਬਰਾੜ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 27 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ, ਬੀ. ਐਡ, ਐਮ. ਏ. ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-345-6740 ਜਾਂ +91-84375-00183 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1464***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 28 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ. ਆਰ., ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-236-883-3639 ਜਾਂ 1-778-883-2051 (ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਐਤਵਾਰ ਕਿਸ ਵੀ ਸਮੇਂ)
***1464***
Well established, Jat Sikh family seeks a suitable match fo their niece, 29 yrs. old, 5’-3” tall, fair, pretty, LLB, Master’s in HR, Canadian immigrant, currently working in Surrey, BC. The boy should be Canadian immigrant/Citizen and from Jat Sikh family. for more information, Please call: 1-604-537-5806
***1464***
Respectable, well established, Jat Sikh parents seeking a suitable match for their daughter, 29 yrs. old, 5’-3” tall, Canadian PR, Master’s in Applied Sciences from University of Calgery, well settled as Engineer/Analyst in Chilliweck (BC), beautiful and family oriented. The boy should be Canadian PR/Citizen, educated from Canada/North America (Bachelor/Master/Doctrate), smart, good looking, Jat Sikh. Please email recent picture and bio-data to: [email protected] or call: 1-778-539-7001
***1464***
Jat Sikh family seeks a suitable match for their daughter, 37 yrs. old, 5’-5” tall, Canadian born, BA, working with federal govt., well versed in both cultures, family oriented. The boy should be Jat Sikh, Canadian born or raised, having good job, handsome, tall. Please send your biodata or call: 1-604-360-0048.
***1464***
Jat Sikh family seeks a suitable match for their daughter, 33 yrs. old, 5’-8” tall, graduate, employed, Canadian citizen, divorced. The boy should be business owner/employed, PR/Citizen, with family values, non drinker/non smoker, vegetarian. GTA prefered. Please call:1-647-823-8819
***1464***
Canada based, well-educated Jat Sikh family invite a matrimonial alliance for their son, 28 yrs. old, 5’-11’’ tall, CPA, working as an accountant in a reputed company, clean shaven, teetotaller, well versed in both the cultures. Please send your biodata & recent pictures to: [email protected] or call/whatsapp at;1- 604-753-7534
*** 1464 ***
Jat Sikh parents seek a suitable, match for their son, 28 yrs. old, 6’-1” tall, born in UK, Canadian Citizen, BBA, MBA, CPA degree holder, professionally employed. The girl should be born or raised in Canada, professionally qualified, beautiful, tall and family oriented, beautiful, tall and family oriented. Please send your biodata and recent picture to : [email protected] or call: 416-616-5193
***1464***