ਸਮੱਗਰੀ
ਤਿੰਨ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ, ਚਾਰ ਚੱਮਚ ਸੱਤੂ, ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਊਡਰ, ਚੱਮਚ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ, ਤਿੰਨ ਚੱਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ, ਬਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਈਆ ਹਰਾ ਧਨੀਆ, ਦੋ ਚੱਮਚ ਬਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਪੁਦੀਨਾ।
ਵਿਧੀ
ਇੱਕ ਜੱਗ ‘ਚ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਈਆ ਸੱਤੂ ਪਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ‘ਚ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਊਡਰ, ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਤਿੰਨ ਗਿਲਾਸ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ। ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਹੁਣ ਇਸ ‘ਚ ਧਨੀਆ ਅਤੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆ ਵੀ ਮਿਲਾਓ। ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਬਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਿਲਾਸ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਠੰਡਾ-ਠੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਪਰੋਸੋ।