ਜੈਮ ਰੋਲ

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਹਰ ਮਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਮ ਰੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ।
ਸਮੱਗਰੀ
ਤਿੰਨ ਅੰਡੇ
ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਸ਼ੱਕਰ
ਇੱਕ ਕੱਪ ਮੈਦਾ
ਦੋ ਚੱਮਚ ਵਨੀਲਾ ਐਸੈਂਸ
ਦੋ ਚੱਮਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ
ਮਿਕਸਡ ਫ਼ਰੂਟ ਜੈਮ
ਆਈਸਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
ਇੱਕ ਬੌਲ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਡਾ ਫ਼ੈਂਟ ਲਓ। ਫ਼ਿਰ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ੱਕਰ, ਵਨੀਲਾ ਐਸੈਂਸ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਮਿਲਾਓ। ਮੈਦਾ ਛਾਣ ਕੇ ਇਸ ਓਦੋਂ ਤਕ ਘੋਲੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੈਦਾ ਅੰਡੇ ਦੇ ਘੋਲ ‘ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਘੋਲ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਤਲਾ। ਅਵਨ ਨੂੰ 190 ਡਿਗਰੀ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਰੋਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਲਗਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਲਗਾ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਦਾ ਪਾ ਕੇ ਫ਼ੈਲਾਓ। ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਤਿਆਰ ਮੈਦੇ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ 12 ਮਿੰਟ ਤਕ ਬੇਕ ਕਰ ਲਓ। ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਟਰ ਪੇਪਰ ਫ਼ੈਲਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੈਦਾ ਛਿੜਕਾਓ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਬੇਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਦੇ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਪੈਨ ਪਲਟੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਮ ਲਗਾਓ। ਜਦੋਂ ਜੈਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆਈਸਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਓ। ਜੈਮ ਰੋਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਲਾਈਸ ‘ਚ ਕੱਟ ਕੇ ਸਰਵ ਕਰੋ।