ਸਿਡਨੀ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰੇਗ ਹੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 80,000 ਖੁਰਾਕਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਮਗਰੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਟੀਕੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।” ਹੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲ ਮਤਲਬ ਟੀਕੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਹੰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ”ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।” ਹੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਟੀਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਾਬ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਰਕਰ, ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਭਾਲ ਵਸਨੀਕ ਤੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ।