ਖੰਘ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ

ਖੰਘ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਕੀ ਜਾਂ ਬਲਗਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਛਾਤੀ ‘ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਅਪਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੰਘ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੰਘ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਫ਼ਲੂ ਦੇ ਸਾਈਡਇਫ਼ੈੱਕਟ ਆਦਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲਰਜੀ, ਐਜ਼ਮਾ, ਐਸਿਡ ਰੀਫ਼ਲੈਕਸ, ਕੁੱਝ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖ਼ਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲੇ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ‘ਚ ਬਲਗ਼ਮ ਜੰਮਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਲੇ ‘ਚ ਬਲਗ਼ਮ ਜੰਮਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ‘ਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੁੱਝ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਜੋ ਗਲੇ ਦੀ ਕੌਫ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ – ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਲੇ ‘ਚ ਜੰਮਿਆ ਰੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਬੂ ‘ਚ ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਲਗ਼ਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਅਦਰਕ – ਕੌਫ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ‘ਚ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਫ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ – ਪੰਜ ਛੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰੀਕ ਪੀਸ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਬਾਲ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਕੇ ਪੀ ਲਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ‘ਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲਗ਼ਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੰਘ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ਾ
-ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਦੁੱਧ, ਅੱਧਾ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਪੀ ਲਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੰਘ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ਾ – ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਜਲੇਬੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਅਜਵੈਣ ਦਾ ਪਾਣੀ – ਕੌਫ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਅਜਵੈਣ, ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀ ਲਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੇ ‘ਚ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਬਲਗ਼ਮ ਪਿਘਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਲਸੀ – ਦੋ ਚੱਮਚ ਅਲਸੀ, ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਉਬਾਲੋ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਚੱਮਚਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਫ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਦਵਾਖ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਦਵਾਖ਼ਾਨਾ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਪਿੱਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ (ਸਾਲ 1994) ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ‘ਚ ਇਰੈਕਟਾਇਲ ਡਿਸਫ਼ੰਕਸ਼ਨ ਭਾਵ ਇੰਦਰੀ ‘ਚ ਤਨਾਅ ਦੀ ਘਾਟ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੱਥ ਰਸੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ੀਘਰ ਪਤਨ, ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ, ਸ਼ੂਗਰ, ਗਠੀਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰੀ ਵਰਧਕ ਨੁਸਖ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 150 ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣ। ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਫ਼ੌਲਾਦੀ ਨੁਸਖ਼ਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੋਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਔਲਾਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਾਉਣੂਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸੀਮਨ ਨੂੰ ਗਾੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਹਕੀਮ ਕੇ. ਐੱਸ. ਬੈਂਸ ਨਾਲ 416-992-5489 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਚ ਲੱਗਾ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਦਵਾਖ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖੋ।