ਖਾਂਡਵੀ ਚਾਟ

ਖਾਂਡਵੀ ਚਾਟ ਵੇਸਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਣ ‘ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਘਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ।
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ
ਦੋ ਕੱਪ ਵੇਸਣ
ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਹਲਦੀ
ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਹਰੀ ਮਿਰਚ (ਕੁੱਟੀ ਹੋਈ)
ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਰਿਫ਼ਾਈਨਡ ਤੇਲ
ਕੜ੍ਹੀ ਪੱਤਾ
ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ
ਨਮਕ (ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ)
ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ‘ਚ ਵੇਸਣ, ਹਲਦੀ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੈਨ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਬਾਲ ਲਓ।
ਗਰਮ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਬੇਸਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਪਲੇਟ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਲਾ ਲਓ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੌੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਲਾ-ਪਤਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਰੋਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪੈਨ ‘ਚ ਕੜੀ ਪੱਤਾ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੜਕਾ ਲਗਾ ਲਓ।
ਹੁਣ ਇਸ ਬੇਸਨ ਦੇ ਰੋਲ ਪਪ ਛਿੜਕੋ। ਖਾਂਡਵੀ ਚਾਟ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ ਨਾਲ ਪਰੋਸੋ ਅਤੇ ਖਾਓ।