ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਢਿੱਲੋਂ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 29 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 4 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, B.Tech, Master’s in Micro Electronics, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਸਟੂਡੈਂਟ/ਵਿਜ਼ਟਰ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੜਕੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: [email protected] ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 011-91-94171-18074 ’ਤੇ ਫੋਨ ਜਾਂ whatsapp ਕਰੋ।
***1427***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਧੂਤ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 39 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 7 ਇੰਚ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: [email protected] ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-588-4852 ਜਾਂ 1-604-725-2625 ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1427***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਲ ਪੱਗੜੀਧਾਰੀ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 34 ਸਾਲ, ਕੱਦ 6 ਫ਼ੁੱਟ 3 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, Master’s in Sports Science and Physical Education, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ/ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਫ਼ੁੱਟ 6 ਇੰਚ, ਕੱਦ ਵਾਲੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ/ਵਿਜ਼ਟਰ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: [email protected] ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-995-3336 ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1427***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸੇਖੋਂ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 28 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 5 ਇੰਚ B.Sc. Nursing, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ/ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ/ਵਿਜ਼ਟਰ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ:[email protected] ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-613-618-9636
***1427***

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲਰ ਇਕਲੌਤਾ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 39 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ, 9 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੌਰਨ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਫਾਇਨੈਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ/ਵਿਜ਼ਟਰ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ [email protected] ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 905-815-3396
***1427***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਗਿੱਲ ਅੰਮਿ੍ਰਤਧਾਰੀ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 37 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ, ਕੇਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, ਬੀ. ਐਸ. ਸੀ. ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਧਾਰੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ [email protected] ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-771-770-3884 ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1427***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭੱਠਲ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 26 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 9 ਇੰਚ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਬਿਜਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ/ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੰਚ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ; [email protected] ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-647-216-1392 ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1427***
We are looking for a suitable match for our niece, 28 yrs. old, 5’-3″ tall, fair, pretty, LLB from Jalandhar, India, graduated with a Master’s in HR Administration from Fairleigh University in Vancouver, currently living in Surrey, B.C. and working as an Office Manager for a transport safety company. The boy should be Jat Sikh, permanent Resident or Citizen. For more information call:1-604-537-5806
*** 1427 ***
Jat Sikh Gill Parents invite alliance for their USA born son, 31 yrs old, 5’-10″ tall, working as Computer Engineer & Programmer. The girl should be family oriented, well educated, US Citizen/Immigrant/Student and willing to settle in LA. Must be Jat Sikh & from California USA only. Please send your biodata & recent picture to:[email protected] or call: 1-559-230-9887 or 1-559-351-1282
*** 1427 ***
Professionally qualified match for Sikh clean shaven Tonk Kshatriya boy, 30 yrs. old, 6′ tall, Canadian citizen, Civil Engineering degree from Canadian University, Working as Professional Engineer,Project Management Professional with MNC in Toronto. The girl should be beautiful, fair, tall , family oriented, Canadian citizen, equally professionally qualified and employed. Please send your bio-data& recent picture to: [email protected] or call:1-647-520-1488 (between 5.30 pm to 9pm Toronto time)
*** 1427 ***
Seeking a well educated Canadian citizen/PR/immigrant match for a Canadian citizen, 33 yrs. old boy, 5’-9″ tall, well educated, divorced, well settled, well paid-job, works for oil industry. Please send your biodata, call and leave messages on
what’s app:1-778-994-9648
*** 1427 ***