ਨਾਈ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 25 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ, ਬੀ. ਐਸ. ਨਰਸਿੰਗ, ਹੌਸਪਿਟਲ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ/ਅਮੈਰੀਕਨ ਇਮੀਗੈਂ੍ਰਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਦਾਦਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: [email protected] ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-808-9860 ਜਾਂ 1-778-564-4602 ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1426***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਬੈਂਸ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 36 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ/ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ/ਵਿਜ਼ਟਰ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: [email protected] ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 905-488-9318 ਜਾਂ 647-774-2266 ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1426***
ਮਜਹਬੀ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 31 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 11 ਇੰਚ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਜ਼ਾਤਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-236-866-5123 ਜਾਂ 1-604-417-4883 ’ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1426***

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 32 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 9 ਇੰਚ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਲੜਕੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: [email protected] ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 416-846-4141 ਜਾਂ 647-293-3813 ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
***1426***

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 34 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਮਪਲ degree in Accounting, Revenue Canada ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਸੋਹਣੇ-ਸਨੁੱਖੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-537-2047 ਜਾਂ 1-778-241-3257 ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
***1426***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 11 ਇੰਚ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ 2nd officer in Merchant Navy, ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ/ਅਮੈਰੀਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਈਡ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੇਟਾ ਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: [email protected] ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-368-3211 ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1426***

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਜੋਹਲ ਲੜਕਾ, ਬੌਰਨ 1990, ਕੱਦ 6 ਫ਼ੁੱਟ 2 ਇੰਚ, 4 , ਵੈਲਡਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗੈ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਲੜਕੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: [email protected] ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-716-598-6886 ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1435***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਗਿੱਲ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 40 ਸਾਲ, ਕੱਦ 6 ਫ਼ੁੱਟ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, Computer Engineering, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ/ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: [email protected] ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 416-678-6830 ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1426***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 26 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 6 ਇੰਚ, 21, ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹਨ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਲੜਕੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: [email protected] ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-918-6961 (ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬੀ.ਸੀ. ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1426***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਗਿੱਲ ਲੜਕਾ, 1976 ਬੌਰਨ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 9 ਇੰਚ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਧਾਰੀ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਵਿਧੁਰ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ/ਵਿਧਵਾ (ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ) ਲੜਕੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-300-6324 ਜਾਂ 1-778-908-3411 ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1426***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, 1991 ਦਾ ਜਨਮ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 10 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, Bachelor’s in Computer Application, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜੋ ਲੜਕੇ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਲੜਕੇ, 1993 ਦਾ ਬੌਰਨ ਕੱਦ 6 ਫ਼ੁੱਟ, Computer Engineering ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ/ਅਮੈਰੀਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-306-209-3747 ਜਾਂ 011-91-99148-20761 ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
***1426***
ਸੈਣੀ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 40 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ, ਅਨਮੈਰਿਡ,Diploma in Electrical,ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਭੈਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: [email protected] ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-885-4081 ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1426***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਉੱਪਲ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 25 ਸਾਲ, (DOB, Oct 12, 1997), ਕੱਦ 6’, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹੋਏ, ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ ਈ 1-778-926-0753 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1426***
ਕੰਬੋਜ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 30 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ, ਅੰਮਿ੍ਰਧਾਰੀ, ਈ. ਟੀ. ਟੀ., ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਨਮੈਰਿਡ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮਗ੍ਰੈਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: [email protected] ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-438-220-8701 ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1426***

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 28 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 11 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ BBA ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਲੜਕੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੜਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-593-7074 ਜਾਂ 1-778-317-1606 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1426***
Kshatriya Sikh boy, wears turban, well settled family, born March 1989, 5’-8″ tall, Canadian citizen , vegetarian, bachelor’s in finance, having good salary, no smoking, no drinking, The girl should be beautiful, educated, PR/Citizen Girl. Casteno bar.Please send your biodata & recent picture to: [email protected] Call or WhatsApp: 647-267-7070
***1426 ***
Canada based well-educated Jat Sikh parents invite matrimonial alliance for their Canadian citizen daughter, professionally qualified, very fair, beautiful, sober, cultured, family-oriented, 31 yrs. old, 5′-7″ tall, having permanent job $80K with Provincial Government. Boy should be handsome, well qualified and belonging to a respectable Jat Sikh family. Please send your biodata and recent pictures to: [email protected] or Whatsapp:1-778-939-9393
***1426 ***
Well settled Jat Sikh Sandhu parents invite a matrimonial alliance for their son, 32 yrs. old, 5’-9” tall, clean shevan, degree in law, running his own law firm in Toronto, well versed in both cultures. Looking for a professional match born or raised in Canada from a good family background. For information please contact: 647-228-6620
***ADBF***
****ADBF***
Jat Sikh family seeks a suitable match for their 29 yrs. old, 6’ tall son. He is a lead Professional Engineer (PENG) and has been working with reputed orgnaisation for the last six yrs. with in Canada. The girl should be well educated, professionally qualified from a Canadian University. Please email your recent pictures and biodata to [email protected] or call 1-403-823-7973
***1423***
Jat Sikh widower male, 54 yrs. old, 5’-11” tall, clean shaven, Athletic built, East West bleud, BE, Canadian Educated, world Travelled, good Income, attractive, Canadian PR, in around Toronto area. Call or whats app. 437-333-3378 or email : [email protected]
***1426***

Jat Sikh Dhaliwal family seeks a suitable match for their daughter, 33 yrs. olc, 5’-5” tall, born and raised in Canada, well qualified, working as health care professional. The boy should be well educated, non-smoker, non drinker, well settled. BC area prefered. For information please call: 1-604-615-2237 or 416-357-0472
***1426***
Jat Sikh widower male, 54 yrs. old, 5′-11″ tall, cleanShaven, Athletic built, east west blend, well settled Engineer, Canadian educated, world travelled, good income, kids living on their own. The partner should be attractive, Canadian PR, in around Toronto area. Call or whats App: 437-333-3378 or email: [email protected]
***1426***
Match for Canadian Jat Sikh boy, 29 yrs. old, 5’-8” tall, degree in Accounting from Canadian University, working as Project Accountant, left arm artificial, handsome, father retired as Class 1 officer from India. Own house in Vancouver, good urban and rural property in India. The Girl should be well educated, family oriented and from good family background. For information contact: 1-778-889-6157
***1426***
Jat Sikh Gill family seeks a suitable match for their canadian born son, 28 yrs. old, 5’-11” tall, wearing turban, professionally educated in Architecture, well versed in both cultures, fit, working in his own field, vegetarian. The girl should be Canadian born/Citizen/ immigrant, beautiful, family oriented, well versed in both cultures. Please send your bio-data & recent picture to: [email protected] or call 1-604-832-7232
***1426***
Sikh (Rakhra) parents looking for a suitable match for their son, (1985) 35 yrs. o ld, 5’-9” tall, B.Tech, M.Tech in information Technology from University of Sydney (Australia), currently in Canada, working as software developer in Calgary, innocently divorced (no kids). Girl should be Canadian Citizen/immigrant, educated and from a good family background. Father advocate and mother is retired Lecturer. Brother Dentist Doctor in Calgary. Respond with bio-data and recent picture to: [email protected] or call: 1-519-546-9456
***1426***