ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਗ਼ਲਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰੀਰ ਤਕ ਔਕਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਜ਼ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ ਰੋਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ?
ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਓਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਰ ‘ਚ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਰੇਂਜ 120/80 MHMG ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਮਾਗ਼, ਕਿਡਨੀ, ਦਿਲ ਸਮੇਤ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਲੌਕੀ ਦਾ ਜੂਸ – ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਲੌਕੀ ਦਾ ਜੂਸ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੌਕੀ ਦਾ ਜੂਸ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰਹੇਗਾ।
ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰਸ – ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ‘ਚ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਕਰੋ ਸੇਵਨ – ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਅੱਧਾ ਗਿਲਾਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਕਿ ਪੀਓ। ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ।
ਸ਼ਤੂਤ ਦਾ ਕਰੋ ਸੇਵਨ – ਰੋਜ਼ਾਨਾ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਤੂਤਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰਹੇਗਾ।
ਆਂਵਲਿਆਂ ਦਾ ਰਸ – ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਆਂਵਲਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਆਂਵਲਿਆਂ ਦੇ ਰਸ ‘ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਕਰੋ ਵਰਤੋਂ – ਦੋ ਚੱਮਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ – ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਅੱਧਾ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਲਵੋ। ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਤੁਲਸੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰੋ ਸੇਵਨ – ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਦੋ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੇਸਟ ‘ਚ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪੇਟ ਪਿਓ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੇਥੀ ਦੇ ਦਾਣੇ – ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੇਥੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਥੀ ਦੇ ਦਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਮੇਥੀ ਦੇ ਦਾਨੇ ਚਬਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਤਰਬੂਜ਼ ਦੇ ਬੀਜ – ਤਰਬੂਜ਼ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਗਿਰੀ ਅਤੇ ਖਸਖਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੀਸ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਇਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਸੇਵਨ ਕਰੋ।
ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ