ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਦੀ ਖੀਰ

ਚਾਵਾਲਾਂ ਦੀ ਖੀਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾਲ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾਲ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੀਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਰ ‘ਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮੱਗਰੀ
– ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਚਾਵਲ
– ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਕੱਪ ਮੂੰਗ ਦਾਲ
– ਦੋ ਕੱਪ ਦੁੱਧ
– ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਗੁੜ
– ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ
– ਦੋ ਚੱਮਚ ਘਿਓ
– ਤਿੰਨ ਕੱਪ ਪਾਣੀ
– ਕੇਸਰ (ਗਰਮ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ)
– ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਕਾਜੂ
– ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਬਦਾਮ
– ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼
ਵਿਧੀ
ਗੈਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕੜਾਹੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਸ ‘ਚ ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਪਾ ਕੇ ਹਲਕਾ ਭੁੰਨ ਲਓ। ਫ਼ਿਰ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ‘ਚ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੋਬਾਰਾ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਇਸੇ ਕੜਾਹੀ ‘ਚ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਪਾਓ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋਣ ਤਕ ਭੁੰਨੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦਾਲ ਅਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁਕਰ ‘ਚ ਹੌਲੀ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸੀਟੀਆਂ ਮਰਵਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖ ਦਿਓ।
ਹੁਣ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੜਾਹੀ ‘ਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ‘ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਪਾਓ। ਇਸ ‘ਚ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਲਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੁੜ ਘੁੱਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣਾ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਪਕਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ‘ਚ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਕਾਜੂ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਮਿਲਾਓ। ਹੁਣ ਇਸ ‘ਚ ਉਬਲਿਆ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾਓ। ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਦੀ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਖੀਰ ਨੂੰ ਫ਼ਰਿੱਜ ‘ਚ ਠੰਡਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਵ ਕਰੋ।