ਸੈਨਕਸ ਖਾਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮ ਰੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ।
ਸਮੱਗਰੀ
ਮੈਦਾ – 260 ਗ੍ਰਾਮ
ਨਮਕ – 1/4 ਛੋਟਾ ਚਮਚ
ਵਿਨੇਗਰ – 1/4 ਛੋਟਾ ਚਮਚ
ਮੱਖਣ – 60 ਗ੍ਰਾਮ
ਪਾਣੀ – 120 ਮਿਲੀਲੀਟਰ
ਮੱਖਣ – 280 ਗ੍ਰਾਮ
ਵ੍ਹਿਪਡ ਕ੍ਰੀਮ ਪਾਊਡਰ – 150 ਗ੍ਰਾਮ
ਦੁੱਧ – 300 ਮਿਲੀਲੀਟਰ
ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਚੈਰੀ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
ਇੱਕ ਬਾਊਲ ਵਿੱਚ 260 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਦਾ, 1/4 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਨਮਕ, 1/4 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਵਿਨੇਗਰ, 60 ਗ੍ਰਾਮ ਮੱਖਣ ਅਤੇ 120 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਨ ਲਓ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ ਕਰੋ।
ਸਾਫ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ 280 ਗ੍ਰਾਮ ਬਟਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਵੇਲਣੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਲ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ ਕਰੋ।
ਹੁਣ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 1/2 ਇੰਚ ਮੋਟਾ ਵੇਲ ਲਓ। ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੱਖਣ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੋਲਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਖਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ ਕਰੋ। ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੜ ਵੇਲੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓ।
ਇੱਕ ਬਾਊਲ ਵਿੱਚ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਵ੍ਹਿਪਡ ਕ੍ਰੀਮ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ 300 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਸੰਘਣਾ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।
ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਨ ਨੂੰ ਐਲੂਮੀਨਮ ਫ਼ੋਇਲ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰੋ।
ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਓ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੂਮੀਨਮ ਕੋਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਕ ਲਪੇਟੋ। ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਕਿੰਗ ਟ੍ਰੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਬਰੱਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਲਗਾਓ।
ਅਵਨ ਨੂੰ 440 ਡਿਗਰੀ ਫ਼ੈਰਨਹਾਈਟ/230 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਹੀਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੇਕਿੰਗ ਟ੍ਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੇਕ ਕਰੋ।
ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਨ ਤੋਂ ਐਲੂਮੀਨਮ ਫ਼ੋਇਲ ਹਟਾ ਦਿਓ।
ਹੁਣ ਕੋਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕ੍ਰੀਮ ਨਾਲ ਭਰੋ ਅਤੇ ਚੈਰੀ ਨਾਲ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੀਮ ਰੋਲ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰੋ।