ਜਾਣੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੌਡੀ ਮਸਾਜਾਂ ਦੇ ਲਾਭ

ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਥਾਂ ਮਸਾਜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਨਾਅ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਾਜ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।
ਅਰੋਮਾ ਥੈਰੇਪੀ – ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ‘ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹੀਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰੀਰ ‘ਚ ਊਰਜਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਸਾਜ – ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਚੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜ੍ਹੀਬੂਟਿਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਪੇਟ ਦੀ ਮਸਾਜ – ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਪੇਟ ‘ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਟ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰ ਕੇ ਪੇਟ ਦੀ ਫ਼ੈਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਮੈਟੈਬਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਕਸਟਰਾ ਫ਼ੈਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਂਟੀ ਸੈਲਿਊਲਾਈਟ ਥੈਰੇਪੀ – ਸ਼ਰੀਰ ‘ਚ ਸੈਲਿਊਲਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ‘ਤ ਮਸਾਜ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਫ਼ਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਲਿਊਲਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਗ ਵਰਧਕ ਮਸਾਜ ਤਿਲਾ – ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵਰਧਕ ਤੇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੋਹੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਤਿਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਅਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖ਼ਾਲਿਸ ਜੜ੍ਹੀਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।