ਅਰਬੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹਰ ਘਰ ‘ਤ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂ ਫ਼੍ਰਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਫ਼੍ਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਬੀ ਖਾ ਕੇ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਨਾਲ ਅਰਬੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ…
ਸਮੱਗਰੀ
– ਤੇਲ 2 ਚੱਮਚ
– ਅਜਵਾਈਨ 1/2 ਚੱਮਚ
– ਅਦਰਕ-ਲਸਣ ਦੀ ਪੇਸਟ 1 ਚੱਮਚ
– ਉਬਲੀ ਹੋਈ ਅਰਬੀ 250 ਗ੍ਰਾਮ
– ਹਲਦੀ 1/2 ਚੱਮਚ
– ਦਹੀਂ 225 ਗ੍ਰਾਮ
– ਪਾਣੀ 500 ਮਿਲੀਲੀਟਰ
– ਲਾਲ ਮਿਰਚ 1/2 ਚੱਮਚ
– ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ 1/4 ਚੱਮਚ
– ਧਨੀਆ ਗਾਰਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਈ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨ ‘ਚ 2 ਚੱਮਚ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ‘ਚ 1/2 ਚੱਮਚ ਅਜਵਾਈਨ,1 ਚੱਮਚ ਅਦਰਕ-ਲਸਣ ਪੇਸਟ ਪਾ ਕੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਤਕ ਭੁੰਨ ਲਓ।
2. ਫ਼ਿਰ ਇਸ ‘ਚ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਉਬਲੀ ਹੋਈ ਅਰਬੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਕਾਓ।
3. ਫ਼ਿਰ ਇਸ ‘ਚ 1/2 ਚੱਮਚ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਹਿਲਾਓ।
4. ਫ਼ਿਰ ਇਸ ‘ਚ 225 ਗ੍ਰਾਮ ਦਹੀਂ ਪਾਓ ਅਤੇ 7 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪੱਕਣ ਦਿਓ।
5. ਫ਼ਿਰ 500 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪਾਣੀ, 1/2 ਚੱਮਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ,1 ਚੱਮਚ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਬਾਲ ਲਓ।
6. ਉਬਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਚ 1/4 ਚੱਮਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ 3 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਤਕ ਪਕਾਓ।
7. ਦਹੀਂ ਵਾਲੀ ਅਰਬੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਨੀਏ ਨਾਲ ਸਜਾਓ ਅਤੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਸਰਵ ਕਰੋ।