ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜਾਸੂਸ ਰਜਨੀ ਪੰਡਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜਾਸੂਸ ਰਜਨੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਠਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਜਨੀ ਉੱਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ( ਸੀਡੀਆਰ ) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। 54 ਸਾਲ ਦਾ ਰਜਨੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਧੀ ਹਨ। ਰਜਨੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਜਨੀ 1991 ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ। ਰਜਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ 20 ਲੋਕ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜਾਸੂਸ ਰਜਨੀ ਪੰਡਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜਾਸੂਸ ਰਜਨੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਠਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਜਨੀ ਉੱਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ( ਸੀਡੀਆਰ ) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। 54 ਸਾਲ ਦਾ ਰਜਨੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਧੀ ਹਨ। ਰਜਨੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਜਨੀ 1991 ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ। ਰਜਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ 20 ਲੋਕ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।