ਕਰਡ ਬੈਂਗਨ

ਬੈਂਗਨ ਦੀ ਸਬਜੀ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ‘ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਬੈਂਗਨ ਦੀ ਸਬਜੀ ਖਾ ਕੇ ਬੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੈਂਗਨ ‘ਚ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਹੀਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਗਨ ਖਾਣ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸੁਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਰ ‘ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਹੀਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਗਨ ਬਣਾਉਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਮੱਗਰੀ
500 ਗ੍ਰਾਮ ਬੈਂਗਨ
250 ਗ੍ਰਾਮ ਦਹੀਂ
ਦੋ ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਤੇਲ
ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਹੀਂਗ
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਪਿਸੀ ਹੋਈ ਸੌਂਫ਼
ਚਾਰ ਹਰੀਆਂ ਇਲਾਇਚੀਆਂ
ਅੱਧਾ ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਸੌਂਠ
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ
ਨਮਕ ਸਵਾਦ ਮੁਤਾਬਕ
ਵਿਧੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ‘ਚ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਂਟ ਲਓ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਹੀਂ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿਓ।
ਹੁਣ ਬੈਂਗਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ-ਲੰਬਾ ਕੱਟ ਲਓ।
ਗੈਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕੜਾਹੀ ‘ਚ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਬੈਂਗਨ ਦੇ ਟੁੱਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤਲੋ।
ਕੜਾਹੀ ‘ਚ ਦੋ ਚਮਚ ਤੇਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇਲ ਕੱਢ ਲਓ।
ਇਸ ਤੇਲ ‘ਚ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲਾ ਦਹੀਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਬਾਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪਕਾਓ। ਜਦੋਂ ਦਹੀਂ ‘ਚ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਤਲੇ ਹੋਏ ਬੈਂਗਨ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਗਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪੱਕਣ ਦਿਓ।
ਦਹੀਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਗਨ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹੀਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਗਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕਰੋ।