ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖ਼ੇ

thudi-sahat-300x150ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਧਾਰਣ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ
ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਝੱਟ ਹੀ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫ਼ੈਕਟ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆਉਦੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜ਼ੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ।
1. ਸਿਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਕ ਕੱਪ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਸਿਰਕਾ ਮਿਲਾ ਲੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਕੇ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਘੌਲ ਬੜਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰਟ
ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ।
2. ਜੇਕਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਥੋੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਆਕਸੀਡੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਤੁਸੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
3. ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ,ਚੀਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤਹਾਨੂੰ ਅਦਰਕ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਦਰਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

LEAVE A REPLY