imagesਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ 2 ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਜਰੂਰ ਪੀਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ‘ਚ ਖਾਣਾ ਪਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੂਸ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਖਾਓਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਹੀ ਜਾਂ ਰਾਇਤਾ ਲਵੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥਕਾਣ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੰਮ ‘ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਰਮ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

LEAVE A REPLY