ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਮਰਦਾਂ ‘ਚ ਫ਼ਸੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 780 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਦ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ Sexual Performance ਦੀ ਕਮੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ Performance ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਸਭ ‘ਚ ਹੈ। Sexual Performance ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜਾਗੋ ਓਦੋਂ ਸਵੇਰਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ Sexual Performance ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ Performance ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਚੰਗੇ ਸੰਭੋਗ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ
Feel Good ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲਿਆਵੇ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ, Immune System ਬਣਾਏ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੰਭੋਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ, ਤਨਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ, ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੱਖੇ ਦਰੁਸਤ, ਲਿਆਵੇ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਫ਼ਿੱਟ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਥਮੈਥੁਨ (Masturbation) ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਸਥਮੈਥੁਨ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ: Sexual ਤਨਾਅ ਮੁਕਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਭੋਗ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਰੇ ਮਦਦ, ਨੀਂਦ ਵਧੀਆ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਸਪਨਦੋਸ਼ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਰੀਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।
Performance
ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ Sex Performance ‘ਚ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਿਆ ਖੱਟਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਘੱਟ, ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਲਓ, ਟਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਹਿਨੋ, ਸ਼ਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜੰਕ ਫ਼ੂਡ (ਪੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਬਰਗਰਜ਼) ਨਾ ਖਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਅਨਾਰਾਂ, ਚੁਕੰਦਰਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਓ, ਲਸਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਡਾਰਕ ਚੌਕਲੇਟ ਖਾਓ, ਭਿੰਡੀ, ਅਰਬੀ, ਕਟਹਲ ਵਰਗੀਆਂ ਲੇਸਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ‘ਚ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਹਰੇ ਸਲਾਦ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਓ, ਦਿਨ ‘ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਧੁੱਪ ਹੇਠ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਤਾਓ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੋ, ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋਗੇ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਚੰਗੀ ਬੈੱਡਰੂਮ Performance।
ਦੇਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ Sex ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ Physical Performance ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 92 ਦੀ, ਇਹ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ ਹਾਏ ਤੌਬਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ Low Sex Performance ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੰਨ ਸੈਕਸੌਲੋਜਿਸਟ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਦਵਾਖ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਹਕੀਮ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦ ਆਚਾਰਿਆ KSB ਗੱਲ 1-416-992-5489 ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਲੱਖਾਂ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਹਨ। ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਦਵਾਖ਼ਾਨਾ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ Performance ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਢਿੱਲਾਪਨ (Erectile Dysfunction), ਸ਼ੀਘਰਪਤਨ (Premature Ejaculation), ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਰਹਿਣਾ (Lack of Desire), ਨਿਲ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ (Low Sperm Count), ਧਾਂਤ (Dhaant), ਸਪਨਦੋਸ਼ (Night Fall), ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਕਮੀ (Penis Enlargement), ਸ਼ੂਗਰ (Diabetes), ਮੋਟਾਪਾ (Obesity), ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਵਧਣਾ (Weight Gain), ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ (Joint Pain) ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ Physical or Psychological Problems ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਲੈਣਾ (Lack of Desire), ਹੌਰਮੋਨਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ (Low Hormones), ਸਫ਼ੈਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (Leukorrhea), ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਕਮੀ (Breast Enlargement), ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ (Periods Problem), ਮੋਟਾਪਾ (Obesity), ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਵਧਣਾ (Weight Gain), ਗਠੀਆਂ-ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ (Joint Pain) ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ (Diabetes) ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ‘ਚ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਲਈ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ (Customized Medicine As Per Customers’ Requirements), ਜਿਸ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ (Ayurvedic Medicine, No Side Effects, Assured Results)। 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦਵਾਈ ਓਦੋਂ ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਨੋਟ: ਇੰਦਰੀ ਵਰਧਕ ਨੁਸਖ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 150 ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣ।
surajvanshidavakhana.com