ਦੇਸੀ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਰੱਖੋ ਕਾਇਮ

ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ (Sexual Weakness) ਤਾਂ ਉਸ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ। ਔਰਤ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ‘ਚ Divorce ਅਤੇ Extra Marital Affairs ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਦੀ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਵਾਹਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਨਸ਼ਾ, ਸ਼ੂਗਰ, BP, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਿਆ ਖੱਟਾ ਖਾਣਾ, ਜੰਕ ਫ਼ੂਡ, ਟਾਈਟ ਕੱਪੜੇ, ਆਦਿ।
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ (Lifestyle) ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ:
ਹਰੇ ਸਲਾਦ ਨੂੰ ਖਾਣਾ-ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਓ। ਲਸਣ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਲੇਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਬੀ, ਕਟਹਲ, ਭਿੰਡੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਰੋ Diet ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਰੱਖੋ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। Dark Chocolates ਦਾ ਕਰੋ ਸੇਵਨ। ਸਿਗਰਟ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਧੁੱਪ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਤਾਓ। ਛੁਹਾਰੇ, ਆਂਵਲਾ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ, ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਚੁਕੰਦਰ, ਗਾਜਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਰਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਓ। ਖਾਣਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੰਨ ਸੈੱਕਸ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਦਵਾਖਾਨੇ ਦੇ ਵੈਦ KSB ਨਾਲ 1-416-992-5489 ‘ਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ‘ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ (Breast Enlargement), ਸਫ਼ੈਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (Leukorrhea), ਢਿੱਲਾਪਨ (Erectile Dysfunction), ਸ਼ੀਘਰਪਤਨ (Premature Ejaculation), ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਰਹਿਣਾ (Low Libido), ਨਿੱਲ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ (Low Sperm Count), ਧਾਂਤ (Dhaant), ਸੁਪਨਦੋਸ਼ (Night Fall), ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਕਮੀ (Penis Enlargement), ਸ਼ੂਗਰ (Diabetes), ਮੋਟਾਪਾ (Obesity), ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਵਧਣਾ (Weight Gain), ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ (Joint Pain) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ (Married Life) ‘ਚ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ (Any Type of Physical Weakness) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਦਵਾਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖੋ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖ਼ੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ (Customized Medicine As Per Customers Requirements) ਜਿਸ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ (Ayurvedic Medicine, No Side Effects, Assured Results)। 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਵਾਈ ਦਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਉਣ ਤਕ ਦਵਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟ: ਇੰਦਰੀ ਵਰਧਕ ਫ਼ੌਲਾਦੀ ਨੁਸਖ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 150 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁਲਣਾ।
surajvanshidawakhana.com