ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਔਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ?

ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਰ ਮਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉੱਧਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਰੀਰ ‘ਚ ਔਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਔਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜਾਣਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਔਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ?
ਆਇਰਨ ਰਾਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਫ਼ੇਫ਼ੜਿਆਂ ਤੋਂ ਔਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅੰਗਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੈ। ਔਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਅਸਲ ‘ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ‘ਚ ਔਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ‘ਚ ਔਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।
ਕਿੰਝ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ?
ਇਹ ਪਰਸੈਨਟੇਜ ‘ਚ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਔਕਸੀਮੀਟਰ ‘ਚ ਔਕਸੀਜਨ 94 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਜ਼ ‘ਚ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹੇ ‘ਤੇ ਔਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਮੌਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਔਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਮ?
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ੂਨ ‘ਚ 94-95 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਔਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਆਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਔਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੇਫ਼ੜਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਔਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਅਲਾਰਮਿਗ ਸਾਈਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਔਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ
– ਸਾਹ ਲੈਣ ‘ਚ ਕਠਿਨਾਈ
-ਐਕਿਊਟ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੈੱਸ ਸਿੰਡਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
-ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਨੀਲਾ ਹੋਣਾ
-ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਫ਼ੇਫ਼ੜਿਆਂ ‘ਚ ਦਰਦ
-ਖ਼ਾਂਸੀ, ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਸਿਰਦਰਦ
ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਔਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਘੱਟ
-ਜੇਕਰ ਔਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ।
-ਸ਼ਰੀਰ ‘ਚ ਔਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਆਇਰਨ, ਵਾਇਟਾਮਿਨ ਸੀ. ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਆਹਾਰ ਲਓ।
-ਪ੍ਰੋਨ ਬ੍ਰੀਦਿੰਗ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਢਿੱਡ ਦੇ ਭਾਰ ਲੇਟ ਕੇ ਲੰਬਾ-ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲਓ। ਐਕਟਿਵ ਰਹੋ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।
-ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ 5-6 ਘੰਟੇ ‘ਚ ਔਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਔਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।