ਆਲੂ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਖਾਓ

thudi-sahat-300x150ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਭਜਾਓ
ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਲੂ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਓ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਆਲੂ ਛਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਨਾਲ ਅੰਬ ਦੀ ਗਿਟਕ ਦਾ ਰੇਟ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛਿਲਕੇ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ‘ਚ ਆਲੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਲੂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜਾਣੋ ਆਲੂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਕੀ-ਕੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ: ਆਲੂ ‘ਚ ਚੰਗੀ-ਖਾਸੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰੇਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੋਟਾਬੋਲੀਜ਼ਮ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹਨ।
ਛਿਲਕੇ : ਆਲੂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਮੋਟਾਬੋਲੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ। ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਆਲੂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨਰਵਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਅਮੀਨੀਆ ਨੂੰ ਸੇਫ਼ ਰੱਖਣ ‘ਚ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਆਲੂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ‘ਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮੀਨੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਲੂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਕਤ: ਆਲੂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ‘ਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ3 ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ3 ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੌਸੀਨ ਕਾਰਬੋਜ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ‘ਚ ਕੰਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ: ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ‘ਚ ਫ਼ਾਈਬਰ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਆਲੂ ‘ਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਫ਼ਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਈਜੇਸਿਟਵ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

LEAVE A REPLY